Skip to main content

Landskapsvårdspris till Hembygdsförbundet Kronoberg och Kjell Gustafsson

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 11:37 CEST

2016 års landskapsvårdspris delas mellan Hembygdsförbundet Kronoberg och Kjell Gustafsson i Norra Åreda för sitt engagemang i att värna det gamla kulturlandskapet. Det stod klart under morgonen efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU.

Båda pristagarna arbetar aktivt med att sprida kunskap om det gamla landskapet och bevarandet av ängar, gärdsgårdar och gamla byggnader. Det görs bland annat genom tidskrifter och genom att arrangera kurser.

- Det är viktigt att uppmärksamma människor som arbetar för att bevara det gamla bondelandskapet, säger Martin Unell, kommunekolog Växjö kommun. I synnerhet i en tid när många av de örter och fjärilar som haft en naturlig hemvist på slåtterängar och skogsbeten försvinner till följd av rationalisering och omdaning av landskapet.

Genom kurser och tidskriften ”I Värend och Sunnerbo” sprider Hembygdsförbundet Kronoberg kunskap om hur man levde och brukade förr i tiden. Även Kjell Gustafsson håller kurser runt om i Sverige om gärdsgårdsbygge och ängens betydelse. Kjell går under smeknamnet ”liemannen” för att han sprider praktisk kunskap om hur lien ska hanteras för att sköta ängen.

- Kunskap som inte används kan lätt gå förlorad, säger Cheryl Jones Fur, ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen och ersättare i KSAU. Det känns roligt att ge landskapsvårdspriset till dessa insatser som både bevarar gammal kunskap och hjälper till att nå Växjö kommuns miljömål om ett rikt odlingslandskap och ett rikt djur- och växtliv.

Växjö kommuns landskapsvårdspris har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet, men det kan också handla om förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Priset delas ut vid kommunfullmäktigemöte i december. Pristagarna får då diplom och en prissumma på 10 000 kronor var.

För mer information och kontakt

Martin Unell, kommunekolog
Telefon 0470-415 84, E-post martin.unell@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen och ersättare i KSAU
Telefon 0739-82 52 66, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.