Skip to main content

Medborgardialog för visionen Växjö 2050

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 11:48 CET

Hur ska Växjö kommun se ut år 2050? Vad ska karakterisera Växjö, hur ska kommunen se ut rent fysiskt, vad kännetecknar ett gott samhälle vad gäller utbildning, vård, kultur och idrott och hur skapas förutsättningar för företagande och arbete? Det vill de blågröna i Växjö nu att Växjös medborgare ska få ge sina svar på. Genom en process som präglas av medborgardialog ska en målbild tas fram och ge underlag till visionen Växjö 2050.

Medborgardialogens syfte ska vara att ta reda på vilka som är medborgarnas drömmar, förväntningar och önskemål. Så många medborgare, företag, skolor och föreningar som möjligt ska få möjlighet att säga sitt och detta ska skapa underlag för en målbild. Målbilden som tas fram kan ligga till grund för politiska överväganden och tjäna som underlag för kommunens fortsatta utveckling.

De blågröna i Växjö föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta projektet Växjö 2050. Processen ska enligt förslaget starta med ett eller flera så kallade Direktmöten.

Motionen är underskriven av:
Bo Frank (M), 070-584 13 90
Per Schöldberg (C), 070-869 49 25
Cheryl Jones Fur (MP), 073-982 52 66
Nils Fransson (FP), 070-638 09 60
Jon Malmqvist (KD), 070-991 29 26  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy