Skip to main content

​​​Meningsfull sysselsättning i fokus när socialpsykiatrin flyttar till arbete och välfärd

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2017 07:00 CET

Vid årsskiftet övergick ansvaret för socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. Efter ett års noggrann utredning av omfattningen går det också att sätta siffror på personal, verksamheter och budgetöverföring.

324 anställda vid 23 olika enheter går från omsorgsförvaltningen över till förvaltningen för arbete och välfärd. 157,5 miljoner kronor ramjusteras, varpå arbete och välfärds nettobudget blir 598 miljoner och omsorgsnämndens blir 1 165 miljoner kronor. Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef för Arbete och välfärd besöker nu alla övertagna verksamheter.

– Jag besöker nu alla enheterna för att få en god insyn i verksamheten och göra mig tillgänglig för personalens frågor och funderingar. När arbete och välfärd nu tar ett helhetsgrepp kring Växjöbor med psykisk ohälsa, kan fler få en meningsfull sysselsättning. Våra skickliga arbetsmarknads-handläggare är experter på att ge Växjöbor individuellt stöd som tar dem närmare arbetsmarknaden. Det blir ett utökat ansvar för arbete och välfärd, som nu omfattar ungefär 1100 anställda, 50 verksamheter och 600 miljoner, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Överföringen är en följd av ett beslut i kommunens budget och har utretts i ett års tid. Efter sommaren tillsattes ett flertal arbetsgrupper som tagit fram förändringar av reglementen, IT-system och beräknat vilken budget som ska föras över. Arbetet har letts av projektledaren Kristina Tunlid, tidigare avdelningschef på arbete och välfärd.

– Att samla hela ansvaret för socialpsykiatrin under en nämnd och förvaltning tycker jag är klokt ur många aspekter, men framförallt för att människor med psykisk ohälsa framöver endast behöver vända sig till en kommunal aktör. Det är också tryggt för omsorgstagarna att personalen följer med så att förändringen i verksamheten ska bli så liten som möjligt, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Överföringen av socialpsykiatrin har samlat blocköverskridande stöd. Det har funnits diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna, men så väl majoritet som opposition ser möjligheterna med kvalitetsförbättringar när arbete och välfärd nu kan ta ett helhetsgrepp.

För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren, (M) ordförande nämnden för arbete och välfärd, 0723-00 55 77
Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden, 0733-68 70 50

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.