Skip to main content

Nämnden för arbete och välfärd föreslås skärpa planen för att bli koldioxidfri till 2020

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 07:42 CEST

Nämnden arbete och välfärd föreslås intensifiera arbetet med att minska utsläpp av CO2 för att nå målet att år 2020 vara helt fossilbränslefritt när det gäller utsläpp från fordon.

Nämnden har sedan tidigare en plan för fossilbränslefritt arbete och välfärd. Nu föreslås en komplettering av denna plan, för att minska utsläpp av CO2 och nå målet att år 2020 vara helt fossilbränslefritt när det gäller utsläpp från fordon. Nämnden fattar beslut i ärendet den 30 augusti.

- Åtgärdsplanen förstärks nu med siffersatta avvecklingsmål för olika bränsleslag och tydligare krav på klimatneutralt fordonsanvändande. Vi skärper därutöver uppföljningen. Ska vi vara Europas grönaste stad krävs kraftfulla åtgärder, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

I den kompletterande planen finns tydliggörande riktlinjer om hur förvaltningens bilar ska tankas. Det framgår också att de nya fordon som förvaltningen införskaffar eller leasar ska drivas med el eller biogas och att avtal för fordon som använder fossila bränslen inte ska förlängas. På varje arbetsplats bör det finnas elcyklar. Cyklar, elcyklar eller elbil ska användas för resor under 5 km (tur och retur) om det inte särskilda skäl för att använda andra fordon.

Enligt planen bör antalet fordon i förvaltningen minska totalt, till förmån för bättre samordning, högre nyttjandegrad av varje fordon och miljövänliga alternativ såsom kollektivtrafik eller cykel.

Delmålen för perioden 2017-2020 är följande:

  • 2017-12-31 ska tankning av bensin upphört helt, med ett ”tekniskt undantag” för en begränsad mängd bensin som behövs i starten av biogasbilar för att fordon ska fungera.
  • 2018-12-31 ska tankning av diesel helt ha upphört.
  • 2019-12-31 ska tankning E85/etanol helt ha upphört.

För att ytterligare förstärka miljöarbetet kommer nämnden för arbete och välfärd också att göra en ansökan till Klimatklivet som är Naturvårdsverkets investeringsstöd för att minska utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Dessa medel är tänkta att användas för ett arbete kring att utveckla infrastrukturen för laddning av elbilar.

- Växjös klimatoffensiv är en fråga för hela koncernen. Ingen annan förvaltning har en lika tydlig åtgärdsplan för att bli koldioxidfri. Vi vill med den här skärpningen bli en förebild i kommunen, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ledamot i nämndens arbetsutskott

För vidare information och intervjuer
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 072-300 55 77

Magnus P. Wåhlin (MP), ledamot i nämnden för arbete och välfärd, mobil 070-62 600 97

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.