Skip to main content

Nu släpps de första tomterna i Vikaholm

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 09:46 CEST

Vikaholm är ett nytt bostadsområde som ska växa fram i Växjö söder om nuvarande bebyggelse på Teleborg. Vikaholm ska bli en naturlig fortsättning på stadsdelens södra del.  - Vi bygger ett variationsrikt boende nära universitetet där vi erbjuder ett lugnt boende nära natur och rekreation, berättar projektledaren Mikael Johansson.

Vikaholm byggs för en hållbar framtid och här ska det kännas att man lever i Europas grönaste stad.  - De som köper en villatomt i Vikaholm bidrar till en bra miljö genom att bland annat välja mellan två energieffektiva sätt att värma ditt hus – fjärrvärme eller passivhus. Dessutom ser vi till att bussen går från området i ett tidigt skede, förklarar Rebecca Martinsson, planeringsarkitekt på Växjö kommun.

Nyckelkrav för hållbarhet

Miljömedvetenheten säkerställs genom sju nyckelkrav som ska göra det enkelt för den byggande att leva med minimal miljöpåverkan. Nyckelkraven ställs på alla som bygger i Vikaholm och omfattar energieffektiva hus, hälsosamma byggnadsmaterial, tillgänglighetsanpassade byggnader, effektiv dagvattenhantering, sortering av avfall, odlingar och hållbara trafiklösningar - Vi kommer att ordna snabba och säkra cykelvägar till, från och inom Vikaholm med fokus på resor till universitet och centrum. För den som vill ta bussen kommer stadsbussarna att stanna vid en hållplats inom området från och med hösten 2013, säger Rebecca Martinsson.

Bygget är igång

De första gatorna håller på att byggas och kommer att stå klara hösten 2012.  - Vi kommer sedan att fortsätta att bygga ut området utifrån detaljplanen i en lämplig takt för att kunna erbjuda tomter till försäljning. Nu släpper vi de första 26 tomterna. I den första etappen ingår också en tomt för en ny förskola som enligt våra planer ska stå klar under 2014, berättar Rebecca Martinsson.

För mer information
 kontakta:
Rebecca Martinsson, Paul Herbertsson eller Mikael Johansson på mark- och planeringsavdelningen.  De nås enklast via kommunens växel på 0470-410 00. Se även mer information på www.vaxjo.se/vikaholm

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera