Skip to main content

Ny parkeringskarta för ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:15 CET

På tisdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till Växjö kommuns nya parkeringskarta. Det är tekniska förvaltningen som tittat på hur man kan justeringen parkeringskartan för Växjö centrum. Målet är dels att införa nya taxor för parkering i World Trade Centers parkeringshus, dels att förbättra tillgängligheten i Växjö centrum genom att öka omsättningen bland de bilar som står parkerade.

Förvaltningen har lämnat ett förslag till en översyn av p-zonerna, p-taxorna och övriga regleringar, genom flera åtgärder (se bifogat material).

- Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten i centrum, översynen av parkeringskartan är en viktig del i det arbetet. Viktigt att poängtera är också att vi inte har för avsikt att höja några taxor, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska nämnden.

- Det är naturligt att vi i en växande stad som Växjö behöver utöka området för reglerade parkeringar. Att zon 2 utökas och delar av zonen tidsregleras kommer dessutom att öka tillgänglighet till centrum och lasarettet, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i Tekniska nämnden.

Slutgiltigt beslut om parkeringskartan tas av kommunfullmäktige 15 mars.

För mer information och intervjuer:
Sofia Stynsberg (M), ordförande Tekniska nämnden, 072-574 72 37
Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande Tekniska nämnden, 073-98 25 266

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy