Skip to main content

Omsorgsnämnden behandlade idag årsrapport och bokslut för 2006.

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:48 CET

Omsorgsnämndens ekonomiska resultat är ett budgetöverskridande med 8,9 Mkr, vilket motsvarar 1,0 % av budgeten på 930,4 Mkr. Volymen på verksamheten, främst inom äldreomsorgen, har under 2006 varit högre än budgeterat.

Under året har överenskommelse träffats med landstinget Kronoberg om ansvar och kostnadsfördelning för respiratorvården.

Året har präglats av fortsatt utveckling av verksamheten. Bl.a. kan nämnas:

• Toftagården i Sandsbro invigdes i maj.

• Social gemenskap, träffpunkter och utemiljö har varit i fokus under året både inom äldre- och handikappomsorgen.

• Äldre har fått möjlighet till hjälp från Fixar-Åke, främst för att förebygga fallolyckor.

• Antalet personer inom handikappomsorgen som har hela eller delar av sin dagliga verksamhet förlagd till företag och organisationer har ökat.

• Nya bostäder planeras för både äldre- och funktionshindrade. Inom äldreomsorgen beräknas nästa särskilda boende stå klart till kommande årsskifte.

• Mellan åren 2004 till 2006 har antalet medarbetare som är heltidsanställda ökat från 990 till 2175. Ökningen beror på det årsarbetstidsavtal som tecknats med Kommunal.

• För att minska sjukskrivningarna pågår ett aktivt hälsoarbete i enheterna. Under 2006 har antalet sjukdagar minskat med 7,5 % jämfört med 2005.

Omsorgsnämndens ordförande Bertil Olsson riktar ett stort tack till personalen för det goda arbete som de gjort under året och ser fram mot 2007 med stor tillförsikt.

För mer information kontakta:
Bertil Olsson, ordförande, 0706-75 46 46
Agneta Jansmyr, förvaltningschef, 0703 69 24 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.