Skip to main content

Omsorgsnämndens årsrapport 2015 - fokus på kvalitet och utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 08:28 CET

Det gångna året har präglats av fortsatt fokus på kvalitet och utveckling av omsorgsnämndens verksamhet. Ett arbete som bland annat visar på positiva resultat i olika brukarsökningar och ekonomi i balans.

Under året har ett antal brukarundersökningar genomförts där omsorgstagarna får tycka till om omsorgen de får. Hemtjänsten ges fortsatt goda resultat som ligger över värdena för riket. Inom särskilt boende för äldre har resultat blivit något sämre. Brukarundersökningar inom personlig assistans, ledsagarservice vuxna och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning visar också goda resultat.

Förbättrade resultat visas även i:

  • personalkontinuiteten (antalet olika personal som kommer hem till en omsorgstagare under en tidsperiod)
  • nattfastan (tiden från kvällens sista måltid till den första måltiden dagen efter)

Förbättringsprojekt för bättre mat
Mätningar visar att det finns förbättringar att göras både i matens kvalitet och själva måltidssituationen. Omsorgsförvaltningen har inlett ett förbättringsprojekt kring maten tillsammans med måltidsenheten.

Nya hemtjänstföretag
Inom hemtjänsten har ytterligare två privata hemtjänstföretag godkänts och de utför nu hemtjänst med serviceinsatser.

I oktober öppnade ett nytt särskilt boende för äldre på Vikaholmsområdet och det drivs i privat regi.

Ny teknik
Under året har teknikutveckling varit i fokus. Alla trygghetslarm är nu utbytta till digitala larm och i verksamheten används iPads till aktiviteter som ger omsorgstagarna stimulans.

Förbättrade miljöer
Inom särskilt boende för äldre har det skett en satsning på att skapa stimulerande trädgårdar och mer sittvänliga möbler finns nu både utomhus och inomhus.

Ekonomi i balans
Det ekonomiska utfallet för året är ett överskott på 37,9 mkr vilket motsvarar 2,8 % av nettobudget. Överskottet beror till stor del på att demografin och behoven inte ökat i den utsträckning man förväntat sig.

- Vi har ett bra ekonomiskt resultat samtidigt som verksamheten uppvisar en god kvalitet med nöjda omsorgstagare. Vi står väl rustade inför framtiden och de utmaningar vi har framför oss, säger Ulf Hedin, omsorgsnämndens ordförande.

För mer information kontakta
Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande, telefon 0470-436 68
Ann-Christin Norlander, förvaltningschef, telefon 0470-430 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy