Skip to main content

Åter positivt resultat för Växjö – nu väntar tuffare år

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 08:00 CET

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2015 visar ett positivt resultat på 97 miljoner kronor. Det är en förbättring med 91 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet förklaras av att kommunen fått återbetalningar från AFA Försäkring på 32 miljoner kronor och att nämndernas resultat generellt är bättre än budgeterat.

- Vi ser åter ett år med mycket bra siffror. Jag är stolt över medarbetarna som lyckats, trots att ett år med stora utmaningar, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Att vi har koll på våra finanser och har lyckats hamna på plus de senaste åren är nödvändigt med tanke på det vi ser i horisonten med försämrade skatteprognoser, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd.

Omsorgsnämnden och Nämnden för arbete och välfärd är de som går mest plus jämfört med budget. Omsorgsnämnden visar ett överskott på 38 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på att demografin och behoven inte ökat i den utsträckning man förväntat sig. Ett flertal olika brukarundersökningar visar också positiva resultat vilket visar att nämndens fokus på kvalitet och utveckling av verksamheten gett resultat.

Även Nämnden för arbete och välfärd har ett betydligt bättre resultat än förväntat med 18 miljoner kronor bättre än budget. Det beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd och institutionsvård minskat och att ett effektivt flyktingmottagande gjort att tidigare mottagna statsbidrag kunnat föras in som intäkter under 2015.

Övriga nämnder förutom tre har också positiva budgetavvikelser, undantagen är Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Överförmyndarnämnden som endast har mindre underskott.

Efter flera år av god ekonomi visar prognoserna att skatteintäkterna inte bedöms öka i den takt som är önskvärt för att möta de ökade behoven. Växjö kommuns budget för 2016 bygger på ett överskott med 26 miljoner kronor men med den senaste skatteprognosen försämras resultatet till tre miljoner kronor. 2017 blir det underskott med minus 36 miljoner kronor och 2018 med minus 3 miljoner kronor. En förutsättning är då att nämnder och styrelser håller sina budgetar.

I budget för åren 2016 ingår årliga aktieutdelningar från kommunens bolag på 100 miljoner kronor, 2017 och 2018 är det 80 miljoner kronor per år. Budgeterna bygger på en befolkningsökning med 1100 personer per år.

För mer information och intervjuer:
Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-584 13 90
Per Schöldberg (C), kommunalråd, 070-869 49 25 (på tjänsteresa)
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, 0470-410 33, 070 624 10 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy