Skip to main content

Projektet Residence-In-Nature ska stärka kulturskapare i regionen

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 15:42 CEST

Den 17 augusti 2015 startar första veckan av konstprojektet Residence-In-Nature. Tio konstnärer och formgivare, svenska och internationella, har bjudits in för att bo och verka i regionen genom ett residenceprogram som uppdelat i olika perioder löper under två år.

Projektet leds av konstnären Åsa Jungnelius och Växjö konsthall och stöds av Region Kronoberg, Iaspis (Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer) och Växjö kommun.

Projektet avslutas med en utställning och ett seminarium. Syftet är att genomföra ett platsspecifikt arbete och genom det undersöka förutsättningarna för ett område präglat av postindustriell framväxt.

Residence-In-Nature lägger sitt fokus på platser utanför städer och större samhällen som liksom det urbana samhället genomgår stora förändringar. "Frågor om de växande storstäderna och urbanitet har varit i centrum i medierna ett tag. I Residence-In-Nature undersöks frågor som avbefolkningsbyggd, förändrade villkor för överlevnad i den postindustriella ekonomin, naturen och den växande turistnäringen", berättar Åsa Jungnelius.

Under sommaren 2014 genomfördes ett pilotprojekt av Residence-In-Nature där en grupp konstnärer tältade, arbetade och ställde ut längs Ronnebyån. De erfarenheter och frågeställningar som lyftes där tas nu vidare och fördjupas.

"Sammantaget förväntas projektet bidra till ett nyskapande konstliv med både generös spännvidd och vass udd, och med siktet inställt på de prövningar och omställningar som väntar regionens kulturliv i framtiden. Vi vill förstärka modeller och metoder för ett regionalt avpassat program för Artist-in-Residence, och på så sätt ska professionella kulturskapare få bättre premisser för att verka i regionen", säger Nicolas Hansson, kulturchef i Växjö kommun.

Växjö konsthall blir en viktig konstpedagogisk resurs för projektets publika och pedagogiska delar, och programverksamhet kommer att bedrivas med nedslag i olika delar av regionen.

Medverkande
Johanna Gustafsson Fürst, konstnär, Hilda Hellström, konstnär, Klara Hobza, konstnär, Åsa Jungnelius, konstnär, Fredrik Paulsen, möbelformgivare, Jerszy Seymour, konstnär, Ross M Taylor, konstnär, Lisa Torell, konstnär, Markus Vallien, slöjdare, Jonas Williamsson, grafisk formgivare.

Mer information
Åsa Jungnelius, info@asajungnelius.se, 070 719 20 13
Fredrik Sandblad, Växjö konsthall, fredrik.sandblad@vaxjo.se, 0470-414 75

Bild: Johanna Gustafsson Fürst, De förtjusta åskådarna beskådade tysta det enastående skådespelet, foto: Jonas Lindström.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy