Skip to main content

Rådslagsrapport är klar

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:01 CET

I arbetet med ny översiktsplan för Växjö stad togs 4 medvetet tillspetsade målbilder (den täta staden, den glesa staden, stråkstaden och satellitstaden) fram till ett rådslag som varade från början av juni till i slutet av september. Syftet var främst att stimulera stadsbyggnadsdiskussionen genom att visa på tänkbara och övergripande utvecklingsprinciper för staden.

Inkomna synpunkter har nu sammanfattats och slutsatser dragits vilket redovisas i bifogad rådslagsrapport. Kommunstyrelsen ska utifrån detta beslutsunderlag och politiska visioner välja vilket alternativ eller vilken kombination av alternativ som ska ligga till grund för upprättande av ett mer detaljerat planförslag. Ett inriktningsbeslut väntas den 30 november.

För mer information kontakta:
Rebecca Martinsson, planeringsarkitekt, tel. 0470-415 76, 070-6835927, rebecca.martinsson@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera