Skip to main content

​Reviderad fordonspolicy ska ge fossilbränslefri fordonspark

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 09:00 CET

Växjö kommun tar nu ytterligare kliv mot att göra kommunens bilpark fossilbränslefri till år 2020. Kommunfullmäktige antog förslaget till reviderad avropspolicy för fordon.

I Växjö kommuns miljöprogram fastslås målet om en fossilbränslefri kommunkoncern 2020. Kommunkoncernens val av fordon och vad fordonen tankas med är en viktig del i arbetet för att nå målet. Den nya policyn innehåller fem prioriteringsnivåer av fordon. Skillnaden mot tidigare policy är att det sker en prioritering inom avropen av fordon som går på olika typer av förnybara drivmedel.

-Den snabba utvecklingen av fordon och drivmedel innebär att det finns ett behov av att uppdatera Växjö kommuns avropspolicy när det gäller fordon och maskiner, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1 vice ordförande i kommunfullmäktige.

Avropspolicyn ska vara till hjälp för de personer i kommunkoncernen som ansvarar för fordonsavropen, oavsett om det handlar om inköp eller leasing, till att göra val som bidrar till att fordonsparken blir så klimateffektiv som möjligt.

-Hela policyns syfte är att styra kommunkoncernens fordonsflotta till mer hållbara alternativ. Policyn prioriterar fordonstyper som drivs på förnybara drivmedel och el, vilket inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Policyn är därför ett verktyg för att kommunkoncernens mål om fossilbränslefrihet ska uppnås, säger Cheryl Jones Fur.

Fordonspolicyn gäller för hela kommunkoncernen, både förvaltningar och bolag och används vid avrop av alla typer av motordrivna fordon och arbetsmaskiner.

Den tidigare avropspolicyn från 2012 var uppdelad i två prioriteringsnivåer. Den bästa nivån gällde fordon som kunde drivas på el, gas, etanol eller annat förnybart drivmedel, medan den andra nivån gällde fordon som drevs med fossila drivmedel.

I den reviderade avropspolicyn görs en prioritering inom de drivmedelstyper som tidigare låg i den bästa nivån. Prioriteringen, som har arbetats fram av fordonsansvariga från hela kommunkoncernen, blir nu:

1a – Biogasfordon

1b – Eldrivna fordon (batterifordon och bränslecellsfordon)

2 – Laddhybrider och fordon som använder 100 % förnybara drivmedel

3 – Etanolfordon

4 – Fordon som drivs på fossila drivmedel

-Genom att prioritera gasfordon och elfordon högt gynnas också energieffektivitet och det cirkulära samhället där energi tas tillvara från organiskt avfall, säger Henrik Johansson, miljösamordnare.

För mer information och intervjuer:

Cheryl Jones Fur (MP), 1 vice ordförande i kommunfullmäktige, 073-982 52 66

Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, 0470-41330

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.