Skip to main content

Skolinspektionens granskning av Vuxnas lärande är klar

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2018 09:30 CEST

I Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inriktad på studieförberedande kurser granskades 30 kommuner, däribland Växjö kommuns egen regi, Vuxnas lärande.

Resultatet visar att utbildningen anpassas efter elevers behov avseende när och i vilken takt studier kan bedrivas och att det går att kombinera olika studieformer. Varje elev får möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder. Elever som studerar på Vuxnas lärande som av olika anledningar har svårigheter med sina studier ges goda förutsättningar nå målen för utbildningen och det finns möjlighet till handledning 15 h/veckan. Dessutom kan elever bli antagna och påbörja sina studier under hela året, utan sommaruppehåll. Skolinspektionen var också positiva till att lärarna får bra och återkommande kompetensutveckling.

Granskningen visar också på delar i verksamheten som behöver utvecklas. Huvudmannen behöver säkerställa att det finns tillgång till kurser och olika studieformer, att varje elev får möjlighet till kvalificerad studie- och yrkesvägledning och att varje elev har en (1) individuell studieplan samt, att utbildningen i teoretiska kurser utgår från, organiseras och anpassas efter elevers behov och förutsättningar avseende studieform.

- Det är välkommet att nämndens internkontroll och utvecklingsarbete får stöd av statliga myndigheters tillsyn. Delvis bekräftas kända utvecklingsområden. Vi har en pågående utredning om hur skolförlagd undervisning kan garanteras inom auktorisationen samt hur huvudmannen kan ge goda långsiktiga förutsättningar för ett brett och anpassat utbildningsutbud. Skolinspektionen upplyser även om förbättringsområden som inte varit kända för nämnden: att studerande kan ha mer än en studieplan och att vägledningen inte är tillräckligt aktiv. Detta får förvaltningen i uppdrag att åtgärda, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Skolinspektionen begär att kommunen ska redovisa vidtagna eller planerade åtgärder senast i april 2019.

För mer information och intervjuer kontakta:

Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77
Ulrika Boström, avdelningschef, arbete och lärande, mobil 0709-91 23 00
Erik Engsbråten, områdeschef, arbete och lärande, mobil 0705-93 27 82

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy