Skip to main content

Sociala insatsgrupper blev social investering

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 11:02 CEST

Arbetet med sociala insatsgrupper i området Araby i Växjö har visat sig framgångsrikt. Det visar en rapport som presenteras för Nämnden för arbete och välfärd idag. Sex pojkar och två flickor mellan 14 och 17 år boendes i området Araby och som uppvisat ett riskbeteende där kriminalitet är ett framträdande problem, har deltagit i projektet som är ett samarbete mellan Växjö kommun, polisen, familjen, skolan och föreningslivet. Resultatet är att majoriteten har minskat eller totalt upphört med sin kriminalitet. 

- Vårt arbete mot ungas utanförskap handlar i första hand om att alla unga växjöbor ska ha möjlighet att lyckas och inte bli fast i destruktiva vanor så som missbruk eller kriminalitet. Utvärderingen av arbetet med sociala insatsgrupper, där olika aktörer samverkar kring en individ, visar samtidigt att kommunen sparat drygt fem miljoner kronor i offentliga utgifter. En framgångsrik social investering, säger Oliver Rosengren, ordförande för Nämnden för arbete och välfärd.

Sociala insatsgrupper kan beskrivas som en lokal samverkansform där insatser för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil samordnas på individnivå. Socialtjänsten har ett övergripande ansvar såsom att välja ut vilka ungdomar mellan 12 och 18 år som ska ingå i de sociala insatsgrupperna och motivera den unge och föräldrarna att lämna samtycke till informationsbyte mellan berörda myndigheter.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren, ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77 

Bifogade PDF-filer innehåller rapporterna i sin helhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy