Skip to main content

Svar på återremiss om stadshuset med utökad analys och kalkyl

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 11:50 CET

Den planerade entrén i stads- och stationshuset. Bild: White arkitekter

Idag presenterades det kompletterande underlag som tagits fram inför beslut om ett nytt stads- och stationshus på Norra stationsområdet i Växjö.

Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober att återremittera ärendet om ett nytt stads-och stationshus efter en begäran av oppositionen och en omröstning. Det kompletterande underlaget innehåller bland annat analys och kalkyl och utgår från de punkter som anges i återremissen. Underlaget innehåller bland annat:

  • Kalkyl för renovering av kvarteret Ansgarius, där kontoren kan användas på liknande sätt som idag (det befintliga kommunhuset har inte de förutsättningar som krävs för att nå målbilden för stadshusprojektet.) Hyran efter denna renovering blir 39,3 miljoner kronor per år, jämfört med 35 miljoner kronor i ett nybyggt stadshus, där även kommunens vardagsrum ingår. Investeringskostnaden är alltså högre men årshyran blir mer än 10 procent lägre, vilket varit målet för arbetet.
  • Beskrivning av tidsplanen för projektet och hur den enda färdiga kalkylen där alla delar finns på plats är den som presenterades 22 augusti för politiska styrgruppen. Arbetet fram tills dess var grova uppskattningar där alla förutsättningar inte var klara. Dessa har inte använts som beslutsunderlag.
  • Beskrivning av de förutsättningar som ändrats på vägen fram till klart beslutsunderlag.
  • Beskrivning av valet av placering som röstats igenom av en bred majoritet i kommunstyrelsen.

    Beslut om stads- och stationshuset ska tas i kommunfullmäktige 21 november. Innan dess ska beslut tas i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november och i kommunstyrelsen samma dag, 14 november.

Tjänsteskrivelsen Stadshusåterremiss finns bifogad tillsammans med övriga kompletterande handlingar, tidsplan med mera.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), kommunalråd, 070-869 49 25
Ove Dahl, projektledare för stadshuset, 070-573 38 14

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy