Skip to main content

​Välkommen på direktmöte i Tolg!

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 15:30 CEST

Politiker och tjänstepersoner finns på plats och du har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om vad du vill. Vi kommer bland annat att prata om verksamheten på skola och förskola, kollektivtrafik och säkerhet. 

När: Måndag 16 april 18:30

Var: Föreningslokalen i Tolg

Program:

Agneta Carlsson, ordf Tolgs Sockenråd, hälsar välkommen

Inledning - Per Schöldberg (C) kommunalråd

Information, bland annat kommer följande frågor att diskuteras:

 • Verksamheten på skola och förskola
 • Trafik och skyltning
 • Kollektivtrafik-framtidens resande
 • Vatten och avlopp
 • Företagande och tillväxt
 • Beredskap och säkerhet
 • Information från polisen

 • Följande personer finns på plats:
 • Per Schöldberg, (C) kommunalråd
 • Anna Tenje, (M) kommunalråd
 • Malin Lauber, (S) kommunalråd
 • Tomas Thornell, (S) kommunalråd
 • Eva Johansson, (C) kommunstyrelsen, ordf kultur- och fritidsnämnden
 • Carin Högstedt, (V) kommunstyrelsen
 • Sofia Stynsberg, (M) kommunstyrelsen, ordf tekniska nämnden
 • Pernilla Torneus, (M) ordf utbildnings- nämnden
 • Ulf Hedin, (M) ordf omsorgsnämnden
 • Monica Skagne, kommunchef
 • Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef
 • Steve Karlsson, VA-chef
 • Kaisa Sandstedt, enhetschef miljö och hälsoskyddskontoret.
 • Eva Branje, områdeschef utb förvaltningen
 • Tomas Lind, rektor
 • Lisbeth Eiman, förskolechef
 • Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltning
 • Thomas Karlsson, näringslivschef
 • Marcus Holmqvist, säkerhetschef
 • Scott Goodwin, kommunpolis Växjö
 • Patrik Tidåsen, trafikchef, Länstrafiken Kronoberg
 • Bo Svensson, samhällsplanerare Trafikverket
 • Peråke Janén, VD Vidingehem
 • Mats Bild, Wexnet

 • Kaffe och ordet är fritt

  Avslutning – Malin Lauber, (S) kommunalråd

  Varmt välkomna! 

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy