Skip to main content

Växjö kommun och Alvesta kommun fortsätter samarbetet med Sydafrika kring kommunal ekonomi

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 09:29 CEST

Under vecka 36 besöker sex kommunrepresentanter från Växjö och Alvesta regionens samarbetspart i Sydafrika; Tlokwe City Council, Potchefstroom. Syftet med besöket är att tillsammans med samarbetsparten fortsätta kunskapsutbytet kring kommunal ekonomi.

Under veckan i Potchefstroom kommer fokus att ligga på intern kontroll, riskhantering, budgetuppföljning, hantering av tillgångar samt uppföljning av verksamheten. Det innebär presentationer kring hur båda sidor jobbar med detta och diskussioner kring hur man kan förbättra sitt arbetssätt. Dessutom kommer även presentationer göras av den svenska sidan kring scanning av dokument såsom fakturahantering och det datoriserade upphandlingssystemet eftersom detta är av särskilt intresse för den sydafrikanska sidan.

Projektet är en fortsättning på ett tidigare utbyte under 2009 kring kommunal ekonomi vilket renderade i nya insikter för båda sidor, bland annat blev man från svensk sida mycket intresserad av hur man i Sydafrika jobbar med intern kontroll liksom riskhantering vilket är några fokusområden för det pågående projektet.
- Vi ser fram emot att få veta mer kring hur de är organiserade och arbetar med sin interna kontroll och riskhantering säger Kerstin Sundström, finanschef, Växjö kommun.

I detta andra projekt har även Alvesta kommun två deltagare. Alvesta kommun har bidragit mycket med information om inskanning av fakturor/elektronisk hantering och hur det fungerar i praktiken. Alvesta har inskanningen på hemmaplan till skillnad mot Växjö som anlitar en utomstående leverantör.
-Intressant för oss är bland annat att få ta del av och lära av sydafrikanernas arbetssätt att uppdatera och kontrollera värden i balansräkningen, byggnader, ledningar, maskiner m m säger Kjell Rosenlöf, chefsekonom, Alvesta kommun.

Tlokwe City Council är rankad 3:a av 226 kommuner i Sydafrika inom området ”mest ekonomisk hållbar kommun” och man söker hela tiden nya sätt att bli bättre. Idag sköts dock mycket fortfarande manuellt och it-system för ökad kontroll, säkerhet och tidsbesparing är av stort intresse. Ett mål för projektet är att Tlokwe City Council ska införa ett s k ”document scanning system” till december 2012 för vilket man har avsatt medel för. Man hoppas även kunna sprida sina förvärvade kunskaper och erfarenheter kring dokumenthanteringssystem till andra kommuner i Sydafrika. På detta sätt ger utbytet ytterligare en dimension och vinning för flera.

Projekten finansieras via medel från ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) som vid flertalet tillfällen har lyft fram just det första genomförda ekonomi projektet som en framgång och ett mycket gott exempel på hur man genom kommunalt utbyte kan främja lokal demokrati. 

Projektåret, som avslutas till nyår har innehållit bland annat två internationella möten med interna presentationer, diskussioner och studiebesök. Totalt medverkar tre deltagare från Växjö kommun, två från Alvesta kommun samt en projektkoordinator från Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö. För detta andra projektår har totalt 460 000 kr beviljats av svenska ICLD; Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

För mer information kontakta:
Kerstin Sundström, finanschef, Växjö kommun, kerstin.sundstrom@vaxjo.se, tel: 0470-41038, 070-6081038
Kjell Rosenlöf, chefsekonom, Alvesta kommun, kjell.rosenlof@alvesta.se tel; 0472 – 150 39; 070 – 311 52 75
Annika Ström, projektledare ID, Annika.Strom@id-vaxjo.com,  tel. 070-206 38 26

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy