Skip to main content

​​Växjö kommun vidtar åtgärder mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 15:42 CEST

Idag redovisade Växjö kommuns projektgrupp som arbetat för att ta fram åtgärder som ska motverka våldsbejakande extremism, sin slutrapport för kommunstyrelsen. Rapporten innehåller bland annat dessa åtgärder:

  • Utnämning av samordnare, som ska jobba nära kommunens säkerhetschef.
  • Utbildningsinsatser för medarbetare om grundläggande förståelse för fenomenet våldsbejakande extremism, drivkrafter för radikalisering, kännetecken, symboler med mera.
  • Införande och implementering av flödesschema, för tydlighet i rutiner och rapportering, om det händer något som kan kopplas till våldsbejakande extremism.
  • Kontaktpunkt gentemot föreningar, samfund och andra sammanslutningar.
  • Rutin för att ta emot samtal som kopplas från nationella orostelefonen för personer under 21 år samt en rutin för att ta emot samtal som kopplas från nationella orostelefonen för personer 21 år eller äldre.

- Växjöborna ska tryggas från våld, och extremism behöver stoppas med samhällets hela kraft. Rättssamhället har ett stort ansvar. Kommunen kan förebygga och bidra, med planen blir vårt arbete mer strukturerat, säger Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) som initierat arbetet genom en skrivelse.

- Det här ska vara ett prioriterat område och genom den här planen ser vi att Växjö kommun har förutsättningar att kunna hjälpa individer vilket gynnar samhället i stort, säger Per Sandberg, ordförande i projektets styrgrupp.

Kommunens huvudmål för arbetet mot våldsbejakande extremism är:

  • att Växjö kommun ska arbeta för att alla medborgare ges möjligheter till insyn och inflytande i den demokratiska processen inom kommunen, både avseende de politiska processerna och avseende tjänstepersonstyrt arbete, i syfte att värna demokratin
  • att Växjö kommun aktivt ska arbeta för att motverka att våldsbejakande extremistiska miljöer får fotfäste i kommunen
  • att Växjö kommun ska arbeta för att motverka att individer hamnar i riskzon för att radikaliseras till att bli våldsbejakande extremister
  • att Växjö kommun ska arbeta med de som identifierats vara i riskzon att bli, eller redan har blivit, radikaliserade till våldsbejakande extremism

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd och ordförande i projektets styrgrupp, 070-983 40 27

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.