Skip to main content

Växjö på världskartan

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:24 CET

Växjö kommun tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla mottagandet av internationella studiebesök, s.k. Technical Visits. I dagarna skickas en nytryckt meny ut i världen. Menyn erbjuder studiebesök inom områden där Växjö kommun är framstående; miljö, klimat och bioenergi för att
nämna några exempel. Tanken är också att samarbetet med det regionala näringslivet i samband med dessa besök ska fördjupas för att på så vis skapa nya kontaktnät.

Redan idag tar kommunen emot många internationella besök och efterfrågan förväntas öka. De senaste åren har det i snitt kommit en grupp i veckan, företrädesvis från Japan och Kina, men besök har också kommit från många andra länder. I Japan finns ett talesätt som säger att om man arbetar med miljöfrågor bör man någon gång i livet åka till Växjö på studiebesök.

De flesta av besöken är välplanerade och sker via internationella researrangörer, men det förekommer också att det plötsligt står en japan i kommunhusets reception som efterfrågar information om exempelvis
fossilbränslefria Växjö.

Anledningen till att kommunen nu väljer att utveckla denna verksamhet är att man ser ett värde i att marknadsföra sig internationellt. Det ger tillskott
till besöksnäringen och nya affärsmöjligheter samt ökar möjligheten för Växjö att delta i internationella projekt vilka både ger ekonomiskt bidrag till verksamheten och möjlighet för invånarna till värdefullt kunskapsutbyte.

För frågor kontakta
Monica Sandberg, samordnare internationella studiebesök, planeringsenheten, tel. 0470-415 98

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy