Skip to main content

Dokument

Prislista ersättningsnivåer inom vuxenutbildningen
Växjö kommun presentation visuell identitet.
Växjö kommunkoncern kommunikationspolicy

Växjö kommunkoncern kommunikationspolicy

Dokument   •   2018-11-06 14:29 CET

Förslag på ny kommunikationspolicy.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut

Dokument   •   2018-10-09 09:30 CEST

Utlåtande om Bergaåsens och Ljungbys vattentäkter

Detta utlåtande har tagits fram av WSP på uppdrag av Växjö kommun och det avser besvara fråga om huruvida vattenuttag vid Växjös kommunala vattentäkt Bergaåsen påverkar eller kan påverka grundvattennivåer och uttagsmöjligheter vid Ljungbys kommunala vattentäkter.

Hovshaga reservatbeslut förslag

Hovshaga reservatbeslut förslag

Dokument   •   2018-06-19 13:57 CEST

Hovshaga skötselplan förslag

Hovshaga skötselplan förslag

Dokument   •   2018-06-19 13:57 CEST

Karta över området Limnologen Syd och Geometriparken
Karta större vägarbeten sommaren 2018

Karta större vägarbeten sommaren 2018

Dokument   •   2018-06-05 08:30 CEST

Blågrönas budget presentation 29 maj 2018

Blågrönas budget presentation 29 maj 2018

Dokument   •   2018-05-29 11:45 CEST