Skip to main content

Pressmeddelanden

​Henrik Johansson ny förvaltningschef på Stadsbyggnadskontoret

​Henrik Johansson ny förvaltningschef på Stadsbyggnadskontoret

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:00 CET

Nu är det klart att Henrik Johansson blir ny förvaltningschef på Stadsbyggnadskontoret med fokus på strategisk tillväxt. Henrik jobbar idag som stadsarkitekt i Älmhults kommun och påbörjar sin tjänst i februari.

​Pressinbjudan: Helspejsat på stadsbiblioteket

​Pressinbjudan: Helspejsat på stadsbiblioteket

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 15:03 CET

Välkommen till det årliga evenemanget Barnens dag på stadsbiblioteket den 17 november – en dag när barnen får ta över hela huset. I år är det rymdtema och biblioteket kommer att fyllas av astronauter, rymdhjältar och roliga aktiviteter.

​Växjöborna bjuds in att ge sin bild av hur de vill se kommunen i framtiden

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:13 CET

Nu bjuder Växjö kommun in till invånardialoger för alla invånare i kommunen. Åsikter som kommer fram under mötena ska sedan ligga till grund för det kommande arbetet med hur Växjö kommuns framtid ska se ut.

Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 18:00 CET

Idag lämnas bygglovet in för hela byggnaden och tillsammans med handlingarna finns även den vidareutvecklade gestaltningen och det nya presentationsmaterialet som tagits fram av Sweco.

Pressinbjudan: Fler parkeringar för ett attraktivt och tillgängligt centrum

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 14:39 CET

Måndagen den 12 november öppnar Växjö kommun upp Spetsamossen och därmed tillkommer 156 nya parkeringar intill Växjö centrum.

​Årets trygghetsmätning visar på fortsatt tryggt i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:30 CET

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar. Index för Växjö kommun blev i år 1,62 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). 81,4 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott.

​Pressinbjudan - årets trygghetsundersökning presenteras

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 09:30 CET

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde (Alvesta och Växjö kommun) genomfördes under augusti-september i år. Den skickades ut till 4427 slumpmässigt utvalda invånare i de bägge kommunerna och har en svarsfrekvens på 65 procent.

Kraftigt höjd peng för vuxenutbildningen

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

Peng-nivåerna för vuxenutbildningen i Växjö höjs med 30–50 procent vid årsskiftet 2018–2019. Det har nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott, Växjö kommun beslutat.

​Det ska bli lättare att känna igen Växjö kommun

​Det ska bli lättare att känna igen Växjö kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 14:29 CET

Idag beslutade kommunstyrelsen om ny kommunikationspolicy och ny visuell identitet för Växjö kommunkoncern. Den 20 november tas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Utgångspunkten i den föreslagna kommunikationspolicyn är att kvalitetssäkra att kommunikationen är enhetlig, trovärdig, tydlig och tillgänglig. En del i detta arbete är en ny gemensam visuell identitet med en enhetlig grafisk profil

Landskapsvårdspris till hästfolk och folkbildare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 13:20 CET

2018 års landskapsvårdspris delas mellan tre goda landskapsvårdare. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.