Pressmeddelanden 1 träff

Media-no-image

Upphandlingen av skolans lokalvård är klar

Pressmeddelanden   •   2012-03-23 14:45 CET

Skol- och barnomsorgsnämndens upphandling av lokalvård går in i ett avslutande skede. Nämnden har beslutat om så kallad tilldelning för de berörda förskolorna och grundskolorna. Genom upphandlingen minskas nämndens driftskostnader för lokalvård med ca 6,7 mkr per år, för hela avtalsperioden med närmare 27 mkr.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.