Skip to main content

1000 Mbit/s till Djurhult

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2016 10:02 CEST

Nu genomför Wexnet och Lessebo kommun ett pilotprojekt som gör det möjligt för hela Djurhult att ansluta sig till bredband via fiber. Slår projektet väl ut kommer arbetssättet som prövas i Djurhult att användas i kommunens alla tätorter. 

Det som skiljer sig från hur Wexnet i vanliga fall gräver fiber är att man denna gång lägger kabeln i gatan, istället för att gå över grönytor och tomter. Det innebär att det bara behövs ett grävtillstånd, istället för ett från varje fastighetsägare. På så sätt kommer arbetet att gå snabbare. 

– Vi gör det här projektet som en del i vårt arbete för att uppnå det nationella bredbandsmålet som går ut på att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband år 2020. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag i att ansluta privatpersoner och företag till en allt mer betydelsefull samhällsinfrastruktur, berättar Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet. 

Många hushåll i Djurhult har redan beställt fiberanslutning till ett fördelaktigt pris. När projektet nu sätts igång kommer tomslangar att dras fram till samtliga tomtgränser i området för att förbereda för framtida anslutning. På så sätt behöver man inte gräva i gatan vid varje nyanslutning. Utöver det innebär detta en förberedelse av bredband via fiber till kommande exploatering av 16 strandnära tomter i Djurhult. 

– Vi är måna om att våra kommuninvånare får tillgång till bredband via fiber. Allt fler tjänster kommer i framtiden att vara beroende av en stabil bredbandslösning. Det var en av anledningarna till att vi gick in som delägare i Wexnet år 2014, säger Christina Nyquist på Lessebo kommun. 

De som ansluter sig till fibernätet kan välja bland flera olika tjänster så som internet, telefon och TV – men även olika välfärdstjänster. I det öppna stadsnätet är det fritt att välja den tjänsteleverantör som passar de egna behoven. De som väljer att ansluta sig får tillgång till en kapacitet på 1000 Mbit/s.

Totalt ingår 131 bostäder i pilotprojektet. Grävningsarbeten och anslutningar kommer att genomföras under sommaren.


Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2014 var omsättningen 650 miljoner kronor.