Skip to main content

Miljösmarta hus på Östra lugnet blir en del av Europas grönaste stad!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:37 CEST

Idag, 29 augusti,  reser Växjö Energi  tillsammans med MG bygg  yttertaket
till nybygget av Miljösmarta hus. Huset är in i minsta detalj planerat och
byggt ur ett miljösmart perspektiv. Tanken är att en ”grön” familj kommer
att flytta in vecka 6,2013 och deras liv kommer att dokumenteras via
blogg/dagbok. Projektet kommer även att följas av en energi- och
ekonomikontroller och resultaten analyseras samt utvärderas.
Huset har byggts med hjälp av alternativa gröna byggnadsmaterial.
Energiplaneringen och den dagliga driften av fastigheten har Veabs
representanter planerat.  Grundtanken är att det två-åriga projektet ska
bli ett ”plushus” som producerar mer energi än det förbrukar. 
Det miljösmarta huset på Östra lugnet bygger på konceptet Ecomer från
Karlsonhus och i samarbete med föreningen Miljösmarta hus i Småland.
Verksamheten i huset kan även följas av allmänheten som kan boka besök
med familjen för en rundvandring och där olika resultat kommer att
presenteras fortlöpande. Själva huset står på en grund av Hasopor som
är tillverkat av återvunnet glas. Huset har ett Smart ventilationssystem,
träpanel  tryckimpregnerad med linolja, tak av återvunnen aluminium samt
isolering av återvunnet tidningspapper och fårull. 
Taket förses med solceller och solpaneler samt central avstängning av el
och ledbelysning mm. Huset förses även med bredband från Wexnet som
utnyttjas maximalt. För att få en total bild av en miljö-familj kommer även en
el-bil att erbjudas inom projektet. Varmt välkommen att se det snart färdiga
resultatet på Åsaliden 5, Östra lugnet.


Växjö Energi AB (VEAB) är ett expansivt företag som ägs av Växjö kommun och som satsar på miljön och
teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme samt IT-kommunikation till våra kunder. Växjö Energi är delägare i elhandelsföretaget Bixia.

Bifogade filer

PDF-dokument