Skip to main content

Nu kopplas fibernäten i södra Sverige ihop

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 11:24 CEST

Åtta starka stadsnät går nu samman och skapar förutsättningar för snabbare internetkommunikation mellan ett 30-tal kommuner i södra Sverige. Nu blir det lika enkelt för företag att kommunicera mellan stadsnäten som inom dem.

Samarbetet innebär att man kopplar ihop flera stadsnät och regioner med en utvecklad fiberinfrastruktur till ett regionnät. Samarbetsavtalet för projektet Sydlänk tecknades sommaren 2013 och nu är regionnätet färdigt. Projektet knyter samman länen Skåne, Blekinge, Jönköping, Halland, Kronoberg.

-  Det är roligt att vi lyckats få till ett länsöverskridande samarbete i södra Sverige. Det kommer att bli en spännande och utmanande framtid, säger Per Bengtsson, ordförande i Sydlänk.

Regionnätet skapar förutsättningar för nationella aktörer, till exempel större företag, att koppla ihop sina lokala aktörer med fiber via stadsnäten i regionnätet. Nätet skapar också förutsättningar för att sälja fiberbaserade produkter, så som TV, telefoni och internet i och mellan stadsnäten samt kringliggande kommuner. Det gör att lokala tjänsteleverantörer kan verka i ett större geografiskt område. Det bidrar i sin tur till ökad konkurrens och tillgänglighet inom respektive region.

-  Med fiber får kunden en stabil lösning med högre kapaciteten och bättre möjligheterna än de haft med exempelvis ADSL. Det är dessutom lättare att uppgradera uppkopplingshastighet efter behov med bredband via fiber, förklarar Per Bengtsson.

Nästa steg är att knyta ihop Sydlänk med övriga regionala fibernät för att skapa förutsättningar för ett nationellt fibernät som bygger på samarbete mellan stadsnät i hela Sverige.

Följande stadsnät ingår i Sydlänk; Bjäre Kraft Bredband AB, Öresundskraft AB, Affärsverken i Karlskrona AB, Ljungby Energi AB, Värnamo Energi AB, Jönköping Energi AB, Halmstad Stadsnät AB och Wexnet AB.

För ytterligare frågor vänligen kontakta;

Ordförande Per Bengtsson
0470-775165 mobil 070-3277972
per.bengtsson@wexnet.se

www.sydlank.nuVäxjö Energi AB (VEAB) är en del av Växjö Kommun och satsar på miljön och teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt IT-kommunikation till ca 31 000 kunder.