Skip to main content

Växjö Energi har idag fattat beslut om byggnation av nytt kraftvärmeblock

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 20:44 CEST

Nu är det slutliga beslutsunderlaget för byggnationen av ett nytt kraftvärmeblock i Växjö klart, dvs. Sandvik 3. Baserat på detta underlag tog styrelsen i Växjö Energi idag beslut om att gå vidare med projektet. Beslutet kommer nu att gå vidare till kommunfullmäktige i Växjö kommun den 19/6.

Beslutet är ett viktigt steg i Växjös arbete med att befästa sin unika position som Europas Grönaste stad. Projektet kommer bla att innebära en utfasning av användandet av fossil olja ned till noll, man slutar att elda med torv (även i Sandvik 2), ökar förmågan att vara självförsörjande med grön el, ökar möjligheterna att producera fjärrkyla till Växjö Energis kunder och man står redo att försörja en fortsatt expanderande stad.

Det nya kraftvärmeblocket kommer dessutom att innebära lägre buller och ha större produktionstrygghet.

Detta gör man genom att utnyttja den goda kompetens som man har när det gäller att använda biobränsle och att utnyttja synergin i att lokalisera det nya kraftvärmeblocket med den befintliga anläggningen.

För mer information kontakta:

Per Österberg, styrelseordförande Växjö Energi AB, 0705-37 05 95

Carl-Olof Bengtsson, vice ordförande Växjö Energi AB, 0705-84 13 92

Ann-Mari Ståhlberg, VD Växjö Energi AB, 0702-28 84 08


Växjö Energi AB (VEAB) är ett expansivt företag som ägs av Växjö kommun och som satsar på miljön och
teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme, IT-kommunikation till våra kunder och energitjänster. Växjö Energi är delägare i elhandelsföretaget Bixia.