Veidekke bygger om E20 åt Trafikverket

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 07:00 CEST

Trafikverket valde att utlösa optionen i befintligt kontrakt som avser ombyggnaden av E20 sträckan Vårgårda-Ribbingsberg. Projektet, som genomförs enligt ett helt nytt förfarande, är en totalentreprenad i samverkan där optionen är värd ca 378 MSEK.

Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 07:00 CEST

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhörande vägar i Tvinnesheda-Badeboda utanför Åseda i Småland. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med kontraktssumma på cirka 265 MSEK och planeras vara klart i december 2021.

Veidekke bygger om Lillholmsskolan i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 07:00 CEST

Veidekke ska på uppdrag av SISAB bygga om och till Lillholmsskolan i Skärholmen. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktsumma på ca 180 miljoner kronor och planeras vara klart under våren 2022.

Nya flerbostadshus i trä byggs i Bromma – säljstart för 42 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 07:50 CEST

Veidekke Eiendom fortsätter sin satsning på trähus och säljstartar 42 lägenheter, med stomme och fasad som byggs i massivträ, i Äppelviken, Bromma. Lägenheterna, som får en tydlig villakänsla, står klara för inflytt sommaren 2022.

​Veidekke Eiendom tilldelas markanvisning för 300-450 bostäder på Gavlehov Östra

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 07:50 CEST

På Gavlehov Östra, beläget strax norr om Gävletravet, ska ett nytt bostadsområde med 300-450 bostäder byggas. Det står klart efter att Gävle kommun i dagarna tilldelat Veidekke Eiendom en markanvisning för området.

Veidekke bygger om Göteborgs Stadsteater åt Higab

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 07:00 CEST

Veidekke har tecknat avtal med Higab för ombyggnaden av Göteborgs Stadsteater. Projektet är en utförandeentreprenad på 84 MSEK och byggstart är beräknat till mitten av maj 2020.

Bostadsköpare optimistiska om marknaden och framtiden

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:00 CEST

Coronapandemin och den efterföljande osäkerheten i omvärlden tycks inte ha påverkat de svenska bostadsköparnas syn på bostadsmarknaden nämnvärt.

I en undersökning som genomförts på uppdrag av Veidekke Eiendom svarar åtta av tio köpare att de ser fram emot, och känner glädje inför, sitt bostadsköp. De är även optimistiska i synen på den egna ekonomin och sina jobb.

Undersökningen genomfördes i syfte att kartlägga kunders och intressenters eventuella oro i samband med bostadsköp. Intervjuerna utfördes under april månad, då drygt 18 000 intressenter och drygt 500 köpare tillfrågades av företaget Evidence Strategy om hur de ser på nuläget. Bland annat fick de frågor om huruvida de känner oro med anledning av Coronavirusets spridning och myndigheternas restriktioner, och om hur de ser på framtiden.

Resultatet är optimistiskt. Blott 3 procent av de svarande ser pessimistiskt på sin egen framtid, medan 61 procent tror på en god, eller väldigt positiv, utveckling. Bland köparna är synen på det genomförda bostadsköpet nästan uteslutande positiv. Hela 88 procent har hög förväntan på sitt köp, 85 procent ser fram emot sin nya bostad och 83 procent känner glädje. En tredjedel säger sig känna viss oro för att inte få sin nuvarande bostad såld till det pris man tidigare hoppats, med anledning av läget i omvärlden.

Oron i omvärlden går inte obemärkt förbi. Knappt hälften, 47 procent, känner oro över världsekonomins utveckling. Något färre, 44 procent, känner även oro för den svenska ekonomi. Däremot är tilltron till det egna hushållets ekonomiska utveckling stor. 42 procent ser framför sig en väldigt eller extremt stark utveckling av den egna ekonomin, medan 16 procent säger sig vara ”något pessimistiska.” Oron är även låg när det kommer till yrkesliv och hälsa. 17 procent känner oro kring den svenska sjukvårdens kapacitet, men blott nio procent är oroliga för sin personliga hälsa. Något fler, 12 procent, är oroliga över att förlora sin anställning.

På frågan om hur de vill förbereda och genomföra sin bostadsaffär svarar 83 procent att de kan tänka sig att delta i säljstarter och visningar i olika digitala kanaler. Hälften (51 procent) uppger dock att de helst, givet att situationen i omvärlden ändrats, skulle föredra fysiska möten framför digitala alternativ.


För ytterligare information, kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom, 070-598 56 51
Jonas Engelblom, chef Sälj, marknad och kommunikation, Veidekke Eiendom, 070-22 29 223

Veidekke Eiendom AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Eiendom AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

​Coronapandemin och den efterföljande osäkerheten i omvärlden tycks inte ha påverkat de svenska bostadsköparnas syn på bostadsmarknaden nämnvärt. I en undersökning som genomförts på uppdrag av Veidekke Eiendom svarar åtta av tio köpare att de ser fram emot, och känner glädje inför, sitt bostadsköp. De är även optimistiska i synen på den egna ekonomin och sina jobb.

Läs vidare »

​Slutsålt i Uppsalas högsta bostadshus Uppsala View

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 07:50 CEST

Bostadsprojektet Uppsala View är slutsålt. Projektet har utvecklats av Veidekke Eiendom och med sina cirka 52 meter är det stadens högsta bostadshus. Huset inrymmer 80 lägenheter och nu har samtliga bostäder i projektet sålts. De nya bostäderna började byggas i juni 2017 och de sista köparna flyttar in under sommaren 2020.

Veidekke bygger Kulturhus Bergsjön åt Higab

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 07:00 CEST

Veidekke har tecknat avtal med Higab för att bygga kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. Projektet är en totalentreprenad i samverkan på cirka 100 MSEK och byggstart är beräknat till andra kvartalet av 2020.

​Veidekke Eiendom når ny milstolpe – 100 sålda bostäder med FLEX-konceptet

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 09:46 CEST

För två år sedan lanserade Veidekke Eiendom ett nytt innovativt koncept för flexibla bostäder och nu har bolaget sålt de första 100 radhusen som utvecklats inom ramen för satsningen. Bostadskonceptet har fått namnet Veidekke FLEX och har sin grund i prisvärda radhus med flexibel planlösning.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef, Veidekke Sverige
 • Presskontakt för Sverigeverksamheten
 • krglisrvtiasnapn.aaxndmjrelbascesoixn@vwvesyidhrekhlkewi.sxpezj
 • +46 72 516 99 63

 • Presskontakt
 • Ansvarig externkommunikation, Veidekke Bygg och Anläggning
 • Presskontakt bygg- och anläggningsprojekt
 • stmoaviwrovjs.akkujjndwtrogymisbchynalcaisfn@vaveiczdeockklse.uksenm
 • 073-352 97 77

 • Presskontakt
 • Chef försäljning, marknad, kommunikation och kundupplevelse
 • Veidekke Eiendom AB
 • johcnakhs.leenndgecxlbvnlogom@epventidifekvwkesg.sipewa
 • +46 702 22 92 23

 • Presskontakt
 • Kommersiell direktör, Veidekke Sverige
 • Presskontakt IR & bostadspolitik
 • legwnnmvaraut.fzwevtisvss@liveqeidahekmfkeoe.smtetc
 • +46 705213781

Om Veidekke i Sverige

Värdeskapande samspel

Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings-, och bostadsutvecklingsföretag. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Skälen är flera, men det viktigaste handlar om involvering – en idé som följt oss genom åren och genomsyrar allt vi gör.
Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser.

Finansiell information om Veidekke finns på koncernens hemsida, www.veidekke.com.

Adress

 • Veidekke i Sverige
 • Svetsarvägen 15
 • 171 41 Solna
 • Vår hemsida

Länkar