Skip to main content

Arcona, Veidekke och Värmdö Kommun i strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:41 CET

Arcona och Veidekke kommer att i strategisk samverkan med Värmdö kommun utveckla kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det nytecknade avtalet omfattar kommunens projekt gällande ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar med en möjlig omsättning på ca 1,2 miljarder kronor. Avtalet gäller under de kommande sex åren med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Initialt ingår projekten med ombyggnaden av Farstavikens skola samt åtgärder i hamnen på Kattholmen.

Projekten ska genomföras i strategisk samverkan, med syftet att ta tillvarata allas kompetens och skapa högpresterande team som från tidiga skeden samarbetar för projektets bästa och som kontinuerligt förbättrar sig och produkten genom att tillsammans genomföra flera projekt på rad.

-Vi vill få planeringsmässig kontroll över vårt strategiska behov samt tydligt uppnå effektivare genomförande av respektive projekt som möter brukarnas behov, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun. -Samtidigt ser vi att denna arbetsform ökar möjligheten till effektivitetsförbättringar under avtalstiden, som bör ge ökat värdeinnehåll för våra interna kunder, men även kunna kravställa internt vad vi ska prioritera för områden under projekten.

Genom ramavtalet åtar sig Arcona och Veidekke att etablera ett fördjupat samarbete med lokala näringslivet i kommunen. Som ett led att öka det sociala ansvarstagandet kommer även arbetssökande och långtidsarbetslösa att erbjudas möjlighet till sysselsättning.

Värmdö kommun valde Arcona och Veidekke som samarbetspartner för att man sammantaget kunde visa på den bästa organisationen och arbetssättet för strategisk samverkan.

-Vi är mycket stolta och glada över att få vara med och utveckla Värmdö kommun. Avtalets innehåll och målformuleringar stämmer mycket väl med Arconas och Veidekkes sätt att bedriva projekt i samverkan och över tid, säger Niklas Virving, Affärschef på Arcona. -I projekten bjuds alla aktörer in - kund, samarbetspartners och medarbetare - till ett involverande arbetssätt för att gemensamt optimera utformning och lösningar, vilket även leder till en effektivare process som dessutom är mycket roligare att jobba i.

Strategisk samverkan innebär

  • Ett långsiktigt nära och öppet samarbete över flera projekt med samma team.
    Gärna med produktspecialisering.
  • Kontinuerlig effektivisering av produktionskedjan.
  • Utvecklingssamarbete där hela samverkansgruppen utvecklar och optimerar produkten för ökat kundvärde.
  • Bygger på involvering där man tillvaratar allas kompetens och samverkar för projektens bästa.

Strategisk samverkan leder till att man projekt för projekt sänker byggkostnaderna och kortar tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet. På 3-5 år kan kostnaderna sänkas med 20 %.

Veidekke har sedan tidigare ett pågående samverkansavtal med Lidingö Stad och 80-års erfarenhet av samverkansprojket.

För mer information, vänligen kontakta

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 070 580 04 15

Per Wall, arbetschef Veidekke, tel. 073 355 06 03

Niklas Virving, affärschef Arcona, tel. 08 601 21 71

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2014 en omsättning på ca 24 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 500 anställda och en omsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2014). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.