Skip to main content

Det “nya gröna Stockholm”

Pressmeddelande   •   Dec 31, 2012 09:33 CET

Veidekke, Skandinaviens fjärde största byggföretag, lanserar eget förslag till ”Projekt Ö:a länken & T-bana Blå – med sikte på en bilfri innerstad”.

Veidekkes förslag har utarbetats som ett svar på SL:s remiss ang. T-bana Blå till Nacka och regeringens förslag om en samordnad satsning på förbättrad väg- och kollektivtrafik i den ö:a delen av länet.

Veidekkes förslag kopplar samman dagens behov av effektivare trafiklösningar med morgondagens utmaningar som ställer krav på en god livsmiljö och radikalt minskade koldioxidutsläpp. Veidekkes förslag som heter det ”nya gröna Stockholm” har en uttalad miljöprofil med målet att i tre steg skapa en effektiv regional kollektivtrafik och en bilfri innerstad i Stockholm.

I steg 1 samlokaliseras T-bana Blå och den Ö:a länken. T-banans dragning styr lokaliseringen och innebär att Ö:a Södermalm, Hammarby Sjöstad och Gröna Lund/Skansen får T-bana. Kopplingar görs mot ”gröna linjen” samt Tvärbanan och Saltsjöbanan vilket ger en mer flexibel spårtrafik.  Ö:a länken etableras parallellt – allt i underjordisk bergtunnel – vilket ger lägre kostnader, kortare byggtid och innebär att Nationalstadsparken och Djurgården skonas.   

Steg 2 innebär att två underjordiska förgreningar dras från Ö:a länken under de centrala delarna av Stockholm.  Den södra förgreningen dras under Södermalm och kopplas samman med utfarten mot E 4/E 20 vid Hornstull/ Liljeholmsbron. Den norra dras under Norrmalm/ City och knyts an mot Drottningholmsvägen och Essingeleden vid Lindhagensplan.

De nya underjordiska trafiklederna förses med underjordiska p-garage för bilar och terminaler för den regionala stombusstrafiken. På det sättet effektiviseras den regionala kollektivtrafiken kraftigt och första steget tas mot att styra ned biltrafiken och dagens gatuparkering ned under jord.

I steg 3 leds all biltrafik runt och under staden vilket innebär att dagens genomskärande trafikleder kan stängas av eller reserveras för nyttotrafik, cyklister och fotgängare. G:a Stan och Skeppsbron görs helt bilfria. Centralbron reserveras för nyttotrafik men kan eventuellt rivas. Sveavägen, Kungsgatan, Skeppsbron, Hornsgatan, Götgatan, Fleminggatan m fl. görs om till bilfria boulevarder reserverade för nyttotrafik.

Dagens gatuparkering hänvisas ned till underjordiska garage som kan nås med ett stort antal nya hissar. När trottoarerna kan breddas förverkligas stadens vision om en levande ”promenadstad” med ett myller av restauranger, caféer och gatuliv.

Veidekkes förslag visar att en ”bilfri innerstad” kan genomföras på en generation. Genom att trafiksystemet görs om i grunden kan tusentals nya bostäder byggas som kommer att bidra till medfinansieringen av den nya infrastrukturen. Övriga kostnader finansieras i sin helhet via väg- och parkeringsavgifter.

Veidekke föreslår att projektet genomförs genom att ettgemensamt bolag bildas mellan staten, landstinget och berörda kommuner samt de företag som bjuds in att medverka i exploateringen. Därmed utnyttjas statens möjligheter att låna förmånligt, investeringen finansieras med brukaravgifter och projektet i sin helhet kan läggas utanför det offentligas löpande driftbudgetar.

För ytterligare information:

Konstantin Spinos, Regionchef, Tunnel & bergrum: 073-355 99 24

Rikard Dahlström, Arbetschef, Tunnel & bergrum: 070-292 02 42

Johnny Kellner, Miljöchef: 070-260 02 65

Lennart Weiss, Kommersiell dir, ansvarig för mediakontakter: 070-521 37 81

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 500 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2011 en omsättning på ca 18 miljarder NOK (ca 21 miljarder SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 110 anställda och en omsättning på ca 4,1 miljarder SEK (2011). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.