Skip to main content

Kreditrestriktionerna tvingar unga att flytta och påverkar tillväxten

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2019 07:00 CET

De senaste årens kreditrestriktioner har lett till ett historiskt ras för bostadsbyggandet och minskat BNP-tillväxten med cirka 1 procent för hela riket. De negativa effekterna är särskilt stora i Stockholmsregionen som nu redovisar negativa siffror för inrikes flyttnetto, enligt bygg- och fastighetsbolaget Veidekkes färska marknadsrapport med titeln ”Historiskt ras – mitt i en glödande högkonjunktur”.

–Våra analyser visar att från toppen 2017 har antalet påbörjade bostäder gått ned med 27 procent i hela riket och prognoserna pekar på att det fortsätter nedåt, mot minus cirka 40 procent nästa år, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige och den som tillsammans med före detta bostadsminister Stefan Attefall tagit fram rapporten.

Veidekkes rapport visar att införda kreditrestriktionerna sänkt BNP-tillväxten med cirka 1 procentenhet, varav cirka 0,5 procent från minskad byggaktivitet och cirka 0,5 procent som en följd av ökat sparande och minskad konsumtion.

–Det här påverkar även regionernas tillväxt, men värst är effekterna för Stockholm. Våra resultat visar att en stor andel av de unga hushållen i Stockholmsområdet tvingas flytta till andra orter utanför regionen och får betala med längre pendlingstider. Att Sveriges huvudstad som har den starkaste arbetsmarknaden i Sverige har ett negativt inflyttningsnetto mitt i en glödande högkonjunktur är anmärkningsvärt och en direkt följd av de senaste årens kreditrestriktioner som kommer att resultera i en försämrad ekonomisk utveckling, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

Rapporten visar att det främst är yngre hushåll som flyttar från Stockholm. 70 procent av de som flyttar från Sthlm är 20–34 år gamla. Adderar man gruppen 35–39 år utgör de yngre sammanlagt 84 procent av dem som flyttar ut.

–Dessvärre är det ingenting i prognoserna som tyder på att fler hyresrätter kommer att kompensera för bortfallet av bostadsrätter och villor. Tvärtom visar våra analyser att efterfrågan på nya dyra hyresrätter är tunn. Detta kommer fastighetsbranschen att observera och därmed verka återhållande på investeringsviljan, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige.

Rapporten pekar även på att den nya kreditmarknaden, där kraven på mer eget kapital och högre säljgrader för säljstarter, är på väg att stöpa om branschen.

–Finansiellt svagare aktörer kommer att slås ut och vi ser redan hur nya typer av aktörer flyttar fram sina positioner, men den samlade effekten blir att konkurrensen försämras, säger Lennart Weiss.

Fakta:

Den svenska bostadsmarknaden är en rapportserie som ges ut av Veidekke två gånger per år och tar temperaturen på konjunkturen, prisutvecklingen och bostadsbyggandet. I denna utgåva uppmärksammas i ett särskilt kapitel de negativa effekterna på BNP-tillväxten som en följd av införda kreditrestriktioner. Rapporten författas av ett expertteam inom Veidekke med bland annat Lennart Weiss och före detta bostadsminister Stefan Attefall, i samverkan med analysföretaget Evidens.

Länk till rapporten:

”Historiskt ras – mitt i glödande högkonjunktur”

För mer information:

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige

E-post: lennart.weiss@veidekke.se

Tfn: 070-521 37 81

Stefan Attefall, rådgivare

E-post: stefan@attefall.com

Tfn: 072-513 66 25

Veidekke Eiendom AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2018 en omsättning på ca 35,6 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 10,9 miljarder SEK (2018). _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Eiendom AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.