Skip to main content

Veidekke bygger ny trafikplats i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 12:00 CET

Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om den signalreglerade Sörredskorsningen på Hisingen till en planskild trafikplats. Ordervärdet uppgår till 290 MSEK.

Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av Trafikverket att genomföra ett så komplext och utmanande projekt på en mycket trafikintensiv vägsträcka. Vi kommer tidigt i projekteringen att involvera våra medarbetare, konsulter, leverantörer och UE för att hitta de mest fördelaktiga lösningarna gällande HMS, tid, ekonomi, kvalité och miljö, säger Fredrik Indevall arbetschef på Veidekke.

Projektet är en totalentreprenad som innefattar, förutom en planskild trafikplats, diverse förändringar på väg 155 samt omkringliggande lokalvägnät. En 100 meter lång bro byggs över huvudled med två stycken 100 meter långa av- och påfartsramper. Väg 155 breddas och 800 m sexfältsväg förläggs till största delen i ny sträckning söder om befintligt läge. Nya hållplatslägen uppförs på Sörredsvägen och Väg 155 för ökad tillgänglighet.

Arbetsområdet angränsar till Volvo personvagnars fabrik vilket medför en hårt trafikerad väg med cirka 30 000 fordon/dygn med ett stort antal pendlare till och från fabriken. Stort fokus kommer därför att läggas på trafikplanering.

Ett projekt med stor volym som löper över en längre tid passar för den samlade erfarenheten och kompetensen vi har på denna typ av anläggningsprojektVi trivs som bäst när flera olika anläggnings -aktiviteter ingår i projekten och har en väl utvecklad samarbetsmodell där vi nyttjar den kollektiva intelligensen, säger Peter Svenningsson regionchef på Veidekke.

Byggstart är planerad till mars 2017 och arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka två och ett halvt år.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264019

Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761264043

Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa bättre resultat. Vi tror därför på involverande krafter och kollektiv intelligens. Involvering handlar om att frigöra kraft. När vi känner oss involverade händer saker, vi tar ansvar, det blir roligare att jobba och vi levererar med högre kvalitet. Kollektiv intelligens är när fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en. Det sker när olika kunskap och erfarenheter överlappas och vi har en gemensam slutlig målbild.

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2015 en omsättning på ca 24,5 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 600 anställda och en omsättning på ca 7,3 miljarder SEK (2015). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy