Skip to main content

Veidekke bygger om Himmerfjärdsverket åt Syvab

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2019 07:00 CEST

Illsutration: Syvab

Veidekke har tecknat avtal med Syvab för en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge för att möta tuffare reningskrav. Projektet, som går under namnet Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), är uppdelat i dels en utförandeentreprenad för ombyggnationen samt en totalentreprenad för tillbyggnaden där båda delarna utförs i samverkan. Projektet har ett potentiellt ordervärde om minst 700 MSEK och planeras pågå fram till 2025.

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska den nya anläggningen även vara robust och flexibel. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska bibehålla dagensenergiförbrukning samt minska behovet av insatskemikalier.

- Om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. När det nu äntligen är dags för genomförande, så känner vi på Syvab oss väldigt glada och framför allt trygga med att få utföra arbetet i samverkan med all den kompetens som finns hos Veidekke Entreprenad AB. Det borgar för ett riktigt bra resultat, säger Carl-Olof Zetterman, VD på Syvab.

- Vi är väldigt stolta över att vi fått förtroende av Syvab att i samverkan vara med och utveckla Himmerfjärdsverket. Vi prioriterar projekt som ger oss möjlighet att komma in i tidigt och därmed förutsättningar att skapa goda resultat för alla parter. Projektet passar även väl in i Veidekkes grundvärderingar som ytterst handlar om värdeskapande samspel vilket grundar sig i att vi jobbar involverande med alla medarbetare, kund och leverantörer, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad. Projektet är vidare uppdelat i två faser, där fas 1 är en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där Veidekke bistår med hjälp avseende produktionslösningar och specifik teknisk konsultation. I fas 1 tas även riktkostnaden fram för hela projektets genomförande. Efter fastställande av riktkostnad övergår projektet till fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktionen utförs. Arbetet innefattar byggnation av ny silstation, pumpstation och membranbyggnad med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av utloppsledning och befintliga bassänger. Ordervärdet för fas 1 är beräknad till ca 10MSEK och överenskommelse om fas 2 planeras ske under kvartal 1 2020.

Under 2019 pågår primärt fas 1 arbeten med färdigställande av systemhandlingarna och kalkylarbeten för den nya anläggningen. Byggstart för anläggningsdelar kommer att ske löpande under 2020 och Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning år 2025.

Här kan du läsa mer om projektet: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 703 34 88 00

Jenny Johansson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, +46 768 40 07 70

Mats Nyström, Vd Veidekke Sverige, tel. +46 705 37 12 60

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2018 en omsättning på ca 35,6 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 10,9 miljarder SEK (2018). _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.