Skip to main content

Taggar

näringsliv

sundsgymnasiet

falsterbo konsthall

omsorg

miljö

utbildning

turism

 • Avdelningschef gemensam medborgarservice
 • Jaufn-zjAkzge.btHaognsmssozbn@eyvebyllaeinbogeam.sclent
 • 040-42 51 80
Avdelningschef för avdelningen för gemensam medborgarservice vilket innefattar bland annat gata, park, VA, avfall, räddningstjänst fritid och kultur.

 • Projektledare
 • Skydd mot höga havsnivåer
 • pejpr.wrjujwhlrjinuw@vixelyglipongnce.zjsepm
 • 040-42 5181

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elbginyf.rkyosmaenmusthnocznk@qdvevsllnjinuqgeox.sfievp
 • 040-42 51 95

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Jebtnnyvy.ywRezzimlganplEhnmlezv@vhxelyhlihtngxne.gusejx
 • 040-635 42 33

 • Kommunikatör. Föräldraledig.
 • elzhinao.fppalfhkencnscotrbaomuh@vygelzwlioengcpe.mxsees
 • 040-42 51 95

 • Ordförande i kommunstyrelsen
 • calkriugnamp.wkruttnzlcjermn@vthelgwliszngede.ucsegt
 • 070-991 52 02
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Kommundirektör
 • Vellinge kommuns övergripande verksamhet
 • chdxarymlonbttdbe.tounfposaasowxn@kyveybllcxinyugeia.sige fr
 • 0709-91 52 12

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • guwmstomavhw.syjchaiylhelelqrtwv@vvjelstlibingtfe.irsejb
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun
 • anumnalm.mhwanpcnfsqaltpk@syvenbllheinccgeaw.slce ow
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden.

 • Ordförande i valnämnden
 • laenrsji.olqliyin@tlvequllmsinfjgefx.suyecl
 • 0705-48 42 44
Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden.

 • Samhällsbyggnadschef
 • anipnadm.mzkoljhleyar@hcvectllgdinuygeto.sxfepw
 • 070-991 51 56

 • Chef, Falsterbo Strandbad
 • Falsterbo Strandbad
 • peyhr.fppensrsscsoefn@kovewslloainkpgevq.sesebs
 • 040-42 54 23

 • Rektor på Sundsgymnasiet
 • joslnasgs.offrbqangukehxl@mwvewkllsjinhzgeaq.snbezh
 • 0709915601

 • Enhetschef kultur
 • krnmishvtiyynanc.pqeapdiaisr@vegelpelivxngdze.wrseet
 • 040- 42 50 64
Ansvarar för bibliotek och Falsterbo konsthall.

 • Ekonomidirektör
 • akyje.zhgrmxonimvabqlljj@vvcelkjliyangpxe.ycseih
 • 040-42 51 28
Ansvarig för ekonomistyrprocesser, budget, tertialuppföljning, delårsrapport, årsredovisning, löpande redovisning.

 • Miljöchef

 • Säkerhetsanvarig, fritidschef
 • Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler. Säkerhet och trygghet.
 • masftsdg.pzherycssnvonez@vsreldvlisnngpbe.zbseyt
 • 070 991 52 51

 • Konstpedagog
 • kawirorfligqnafn.naqiliasszvonpf@vwselvrlicdngzie.jpsevs
 • 040-42 55 01
 • 0709-91 52 18
Karolina Nilsson är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet. Foto: Leif Johansson.

 • Konstpedagog
 • Falsterbo konsthall
 • leoznacg.mevioteerpfnevxr@yavezkllqyinekgeal.svsewm
 • 040-42 55 01
Lena Miörner är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet.