Skip to main content

Taggar

näringsliv

sundsgymnasiet

falsterbo konsthall

omsorg

miljö

utbildning

turism

 • Avdelningschef gemensam medborgarservice
 • Jan-Ake.Hansson@vellinge.se
 • 0709-915180
Avdelningschef för avdelningen för gemensam medborgarservice vilket innefattar bland annat gata, park, VA, avfall, räddningstjänst fritid och kultur.

 • Projektledare
 • Skydd mot höga havsnivåer
 • peoxflr.kkjupshlin@vvfyptyelfxlinggfe.dlse
 • 040-42 5181

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • xxelbxzuyqxvvkin.rhtujosydknxjzbenstock@yqvemjllbhinhkgedwuc.sbprgvce
 • 040-42 51 95

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Jenny.ReimanEhle@vellinge.se
 • 040-635 42 33

 • Kommunikatör. Föräldraledig.
 • jsxffmplbgelin.fozalkenstromobze@velxnlimsngtze.se
 • 040-42 51 95

 • Ordförande i kommunstyrelsen
 • cpcarina.wmvupvnutzler@vellingxre.sfsgduse
 • 070-991 52 02
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Kommundirektör
 • Vellinge kommuns övergripande verksamhet
 • charlblotte.unoscacanhsoardacqn@pqvellzninaagepgtuxx.se
 • 0709-91 52 12

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • fzgunjstav.schwlyllepnrtutjn@vlrellisenge.se
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun
 • anna.mannfalk@vellinge.se
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden.

 • Ordförande i valnämnden
 • lars@owrlicvn.nu
 • 0705-48 42 44
Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden.

 • Samhällsbyggnadschef
 • otpwpicdokuvbjangnxanavcksiv.molydler@lrvellahqaingevwbbwwheor.sbve
 • 070-991 51 56

 • Chef, Falsterbo Strandbad
 • Falsterbo Strandbad
 • per.persson@vellinge.se
 • 040-42 54 23

 • Rektor på Sundsgymnasiet
 • jonadqsgs.frvdanzzkerxl@vellinge.sdge
 • 0709915601

 • Enhetschef kultur
 • gsrmkrcyqewbsmgmisvcvzckiwtina.papai@velithvliilediengmwe.fqse
 • 040- 42 50 64
Ansvarar för bibliotek och Falsterbo konsthall.

 • Ekonomidirektör
 • rbakane.cugrdoslonlnvallph@vknellinge.se
 • 040-42 51 28
Ansvarig för ekonomistyrprocesser, budget, tertialuppföljning, delårsrapport, årsredovisning, löpande redovisning.

 • Miljöchef

 • Säkerhetsanvarig, fritidschef
 • Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler. Säkerhet och trygghet.
 • mats.persson@vellinge.se
 • 070 991 52 51

 • Konstpedagog
 • fymrkarokklinawx.nilyhssgbxfbronfprh@vgxrjeezkellingate.se
 • 040-42 55 01
 • 0709-91 52 18
Karolina Nilsson är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet. Foto: Leif Johansson.

 • Konstpedagog
 • Falsterbo konsthall
 • tchrfllenanndqrt.mioerudneduarnlr@ngxuvezollingeji.skbqvple
 • 040-42 55 01
Lena Miörner är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet.