Skip to main content

Taggar

näringsliv

sundsgymnasiet

falsterbo konsthall

omsorg

miljö

utbildning

turism

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Jenny.ReimanEhle@vellinge.se
 • 040-635 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elin.falkenstrom@vellinge.se
 • 040-42 51 95

 • Ordförande i kommunstyrelsen
 • khcaxaricvnane.wtqutlqzlapmper@veljzhamjlinge.se
 • 070-991 52 02
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Kommundirektör
 • Vellinge kommuns övergripande verksamhet
 • chkdmskaarselogwtte.unosapson@vellinermlspgewe.se
 • 0709-91 52 12

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • gustav.schyllert@vellinge.se
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun
 • andyuhmona.mczandjcdrinfalk@vellingewfox.se
 • 070- 842 10 40
Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden.

 • Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice
 • lychmbrixgster.marrvevshohs@vellczinspge.soye
 • 070-525 57 31
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, Vice ordförande i Vexab.

 • Ordförande i valnämnden
 • lajlmyrs@olin.cmnu
 • 0705-48 42 44
Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden.

 • Samhällsbyggnadschef
 • anna.mvfolnxler@vellodpczpinsyge.suybwe
 • 070-991 51 56

 • Chef, Falsterbo Strandbad
 • Falsterbo Strandbad
 • cpper.persson@iyrsworqvellubzoinnnovge.svne
 • 040-42 54 23

 • Utbildningschef
 • martin.persson@vellinge.se
 • 070-991 51 05

 • Rektor på Sundsgymnasiet
 • jonas.frqpankel@wivelwwzpgztedolllingenfpocqou.se
 • 0709915601

 • Enhetschef kultur
 • kristina.papai@vellinge.se
 • 040- 42 50 64
Ansvarar för bibliotek och Falsterbo konsthall.

 • Ekonomidirektör
 • ecbjteake.grgkazjkcdonhvxnvaolll@vellionnge.ykszhfgise
 • 040-42 51 28
Ansvarig för ekonomistyrprocesser, budget, tertialuppföljning, delårsrapport, årsredovisning, löpande redovisning.

 • Miljöchef

 • Säkerhetsanvarig, fritidschef
 • Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler. Säkerhet och trygghet.
 • matshv.perssonsdmppt@vellingsoe.se
 • 070 991 52 51

 • Konstpedagog
 • karolina.rashwane@vellinge.se
 • 040-42 55 01
Karolina Rashwane är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet. Foto: Leif Johansson.

 • Konstpedagog
 • Falsterbo konsthall
 • lenatr.mtjioerner@uujuveaglllkinuhplogivrigexuidybrl.saphsfue
 • 040-42 55 01
Lena Miörner är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet.

 • Vd för Vellingebostäder
 • Bostäder, fastigheter, hyresbostäder
 • rpanakayders.ltlarsson@vebktmdzboati.sqze
 • 040-42 60 66