Skip to main content

Taggar

näringsliv

sundsgymnasiet

falsterbo konsthall

omsorg

miljö

utbildning

turism

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Jenny.ReimanEhle@vellinge.se
 • 040-635 42 33

 • Kommunikatör
 • elinjy.fmsuhbpalkenxufnspptrwgom@vbprmwrellibmnge.se
 • 040-42 51 95

 • Ordförande i kommunstyrelsen
 • carina.wutzler@vellinge.se
 • 070-991 52 02
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Kommundirektör
 • Vellinge kommuns övergripande verksamhet
 • charlotte.unosson@vellinge.se
 • 0709-91 52 12

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • gustav.schyllert@vellinge.se
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun
 • anna.mannfalk@vellinge.se
 • 070- 842 10 40
Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden.

 • Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice
 • christer.mars@vellinge.se
 • 070-525 57 31
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, Vice ordförande i Vexab.

 • Ordförande i valnämnden
 • lars@ozxlifgynn.nblyjinu
 • 0705-48 42 44
Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden.

 • Samhällsbyggnadschef
 • anna.moller@vellinge.se
 • 070-991 51 56

 • Chef, Falsterbo Strandbad
 • Falsterbo Strandbad
 • qojdvfper.pgperssoqywlhqn@xlwcvellinge.se
 • 040-42 54 23

 • Utbildningschef
 • martin.persson@vellinge.se
 • 070-991 51 05

 • Rektor på Sundsgymnasiet
 • jonas.frankel@vellinge.se
 • 0709915601

 • Enhetschef kultur
 • kristina.papai@vellinge.se
 • 040- 42 50 64
Ansvarar för bibliotek och Falsterbo konsthall.

 • Ekonomidirektör
 • ake.gronvacfllay@veloflingyde.hpxueise
 • 040-42 51 28
Ansvarig för ekonomistyrprocesser, budget, tertialuppföljning, delårsrapport, årsredovisning, löpande redovisning.

 • Miljöchef

 • Säkerhetsanvarig, fritidschef
 • Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler. Säkerhet och trygghet.
 • raqdmats.plgerssseonzaxosj@vwkelvtlwgylilnngvie.se
 • 070 991 52 51

 • Konstpedagog
 • katxrolina.rxgasqlhwantxokiee@vovelluringe.sboeke
 • 040-42 55 01
Karolina Rashwane är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet. Foto: Leif Johansson.

 • Konstpedagog
 • Falsterbo konsthall
 • mreyhcyballedina.mioerfgnevsr@vewieuryxnllsjineozigers.sgze
 • 040-42 55 01
Lena Miörner är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet.

 • Vd för Vellingebostäder
 • Bostäder, fastigheter, hyresbostäder
 • andetjjgkztcbvrsxhwd.larsson@vxgzkeboasggp.sire
 • 040-42 60 66