Skip to main content

Taggar

näringsliv

sundsgymnasiet

falsterbo konsthall

omsorg

miljö

utbildning

turism

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Jenny.ReimanEhle@vellinge.se
 • 040-635 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elin.falkenstrom@vellinge.se
 • 040-42 51 95

 • Ordförande i kommunstyrelsen
 • caimohrimoxsnavlks.wsjutsazpzlerljfb@vellibjnge.se
 • 070-991 52 02
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Kommundirektör
 • Vellinge kommuns övergripande verksamhet
 • charlotte.unosson@vellinge.se
 • 0709-91 52 12

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • gustav.schyllert@vellinge.se
 • 040-42 50 00
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB.

 • Ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun
 • faanxmnajloxzr.mzbannfyoadalgsbrk@vellinrgpqgeswlfjo.se
 • 0709-91 55 12
Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden.

 • Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice
 • christer.mars@vellinge.se
 • 070-525 57 31
Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, Vice ordförande i Vexab.

 • Ordförande i valnämnden
 • mdlaamesrgrswzqytwpy@ohglin.nu
 • 0705-48 42 44
Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden.

 • Samhällsbyggnadschef
 • anna.moller@vellinge.se
 • 070-991 51 56

 • Chef, Falsterbo Strandbad
 • Falsterbo Strandbad
 • per.persson@vellinge.se
 • 040-42 54 23

 • Utbildningschef
 • gjxlmaeortin.pgyerrwahssonmu@velliminghle.zxnbxqse
 • 070-991 51 05

 • Rektor på Sundsgymnasiet
 • jonas.frurajankeexl@vemtllssinge.se
 • 0709915601

 • Enhetschef kultur
 • krislctiutnagh.pknglapbjdyazaisc@vguufqcelbihaxlzjliapnge.wcfvse
 • 040- 42 50 64
Ansvarar för bibliotek och Falsterbo konsthall.

 • Ekonomidirektör
 • ake.gronvall@vellinge.se
 • 040-42 51 28
Ansvarig för ekonomistyrprocesser, budget, tertialuppföljning, delårsrapport, årsredovisning, löpande redovisning.

 • Miljöchef

 • Säkerhetsanvarig, fritidschef
 • Ansvarar för Vanningen, Fritidsgårdsverksamheten, Idrottsanläggningar, Sporthallar, kontakt vad gäller föreningsliv, bidragshantering för det ideella föreningslivet, uthyrning av Vellinge kommuns lokaler. Säkerhet och trygghet.
 • mats.persson@vellinge.se
 • 070 991 52 51

 • Konstpedagog
 • karolina.nilsson@vellinge.se
 • 040-42 55 01
Karolina Rashwane är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet. Foto: Leif Johansson.

 • Konstpedagog
 • Falsterbo konsthall
 • lllesdna.miosterzabkneqpr@vejfskllqtinivge.sdre
 • 040-42 55 01
Lena Miörner är konstpedagog på Falsterbo konsthall. Du kan höra av dig till henne med alla frågor som rör konsthallens verksamhet.

 • Vd för Vellingebostäder
 • Bostäder, fastigheter, hyresbostäder
 • anzbtddexyvecsrs.lowxtarrhsson@veboa.se
 • 040-42 60 66