Skip to main content

Taggar

näringsliv

omsorg

miljö

utbildning

Öppna jämförelser grundskola 2018 - Vellinge
Bostadsförsörjningsprogram för Vellinge kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Vellinge kommun

Ladda ner hela rapporten från Standard & Poor's

Ladda ner hela rapporten från Standard & Poor's

Ladda ner hela rapporten från Svenskt Näringsliv
Rapport från Standard & Poor's

Rapport från Standard & Poor's

Dokument   •   2015-02-27 09:17 CET

Ladda ner hela rapporten: Vellinge kommun i SCB:s medborgarundersökning
Ladda ner rapporten om drift av hemtjänst i Vellinge kommun.

Ladda ner rapporten om drift av hemtjänst i Vellinge kommun.

Standard & Poor´s Rating Services: Ratings Direct - Vellinge kommuns ratingbetyg

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet. Ratingutsikten är stabil.

Skissförslag - Reflektion

Skissförslag - Reflektion

Dokument   •   2014-08-26 17:11 CEST

Skissförslag - Ambulare Lepus Haren

Skissförslag - Ambulare Lepus Haren

Dokument   •   2014-08-26 17:11 CEST

Skissförslag - Umbrella Hill

Skissförslag - Umbrella Hill

Dokument   •   2014-08-26 17:11 CEST

Skissförslag av Lena Ignestam och Carina Zunino, Zunino Ignestam Studio: Umbrella Hill
Skissförslag av Kent Karlsson: Ambulare Lepus Haren
Skissförslag av Åsa Drougge och Beatrice Hansson, Nivå Landskapsarkitektur AB: Reflektioner
Läs hela rapporten

Läs hela rapporten

Dokument   •   2014-06-19 14:41 CEST

Läs Vellinge kommuns hela yttrande

Läs Vellinge kommuns hela yttrande

Dokument   •   2014-05-23 13:35 CEST

Rapport: Föräldraenkät förskola 2013

Rapport: Föräldraenkät förskola 2013

Dokument   •   2014-03-25 16:30 CET

Rapport: Föräldraenkät grundskola 2013

Rapport: Föräldraenkät grundskola 2013

Dokument   •   2014-03-25 16:30 CET

Ansvarig: Magnus Hedin

Läs hela rapporten från Standard & Poor's.

Läs hela rapporten från Standard & Poor's.