Skip to main content

2014 – ett händelserikt år för skolan i Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 19:47 CET

På måndagskvällen beslutade utbildningsnämnden om internbudget för 2014. Nämnden har tilldelats 813,2 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige.

Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden, är nöjd med fördelningen av resurserna.

– Med denna budget visar vi att vi även i fortsättningen prioriterar skolverksamheterna i kommunen och att vi fortsätter vårt utvecklingsarbete för att förbättra kunskapsresultaten, säger hon.


Under nästa år kommer skolorna i Vellinge bland annat att arbeta med följande:

 • Fortsatt satsning på informations- och kommunikationsteknik för att möjliggöra fler och modernare arbetssätt
 • Inrätta fler karriärtjänster för lärare
 • Införa nya lärplattformen V-klass för att förbättra kommunikation mellan skola, elev och vårdnadshavare
 • Utveckla arbetet med studie- och yrkesorientering ute på respektive skola
 • Besluta om tydligare riktlinjer för individuell lönesättning för att premiera duktiga pedagoger
 • Stort deltagande i matematiklyftet
 • Inrätta skoldatatek med fokus på att förbättra studieresultat för elever i behov av särskilt stöd
 • Försätta förbättra skolmiljöer, inre och yttre samt skolrestaurangerna
 • Utarbeta framtidens elevhälsa för att lägga grunden till ett mer ändamålsenligt stöd
 • Medverka i Sveriges Kommuners och Landstings styr- och ledningsarbete för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet­ – ny förskola i Arrie står färdig till hösten
 • Påbörja projektering för tillbyggnad av Herrestorpskolan

I budgeten ingår en höjning av lärarlönerna med 3 procent för 2014. Detta innebär att Vellinge kommun har höjt lärarnas löner med i snitt 10,2 procent under åren 2012-2014.

– Det är en betydligt högre höjning än övriga yrkesgrupper, vilket visar att vi satsar på skolan. Duktiga pedagoger är a och o för en skola i toppklass. Vi ser fram emot ett nytt händelserikt år med fortsatt skolutveckling i fokus, avslutar Carina Wutzler.

För mer information, kontakta Carina Wutzler (M)
070-991 52 02
carina.wutzler@vellinge.se

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera