Skip to main content

Ett nytt naturvårdsprogram för Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 10:37 CET

Vellinge kommun har startat upp arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram. Programmet, som kommer att vara klart 2014, ska innehålla en beskrivning och en kartläggning av våra naturvärden. Programmet uppfyller en rad olika syften.

  • Skapa en strategiskt inriktad plan för naturvårdsarbetet i Vellinge kommun.
  • Öka förståelsen för att naturen har ett egenvärde samt att bevara hotade arter och deras livsmiljöer i en region med ökande befolkning och exploateringstryck.
  • Öka medvetenheten om naturen och människornas roll i det ekologiska samspelet.
  • Stödja den kommunala verksamheten, inkluderat fysisk planering, skola och äldreomsorg.
  • Belysa naturens betydelse och värde för människor; hälsa, rekreation och friluftsliv, samt för organismerna i vår omgivning.
  • Sammanställa befintliga beskrivningar av naturen och naturvärdena som idag finns spritt i ett antal dokument och litteratur.

Invånare kan hjälpa till

För att alla dessa syften ska kunna uppfyllas ska naturvårdsprogrammet kompletteras med en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska beskriva vilka åtgärder vi måste vidta för att bevara och utveckla de befintliga naturvärdena och hur vi kan skapa nya.

Vellinge.se kommer du framöver kunna följa arbetet med naturvårdsprogrammet och åtgärdsplanen.

Vellinge kommun uppmanar även invånarna att hjälpa till med naturvårdsprogrammet. Man kan dels via hemsidan berätta om vad man tycker är viktigt med naturen i Vellinge och dessutom rapportera in ovanliga artfynd. 


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera