Skip to main content

Ett steg närmare kallbadhus i Skanörs hamn

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 20:51 CEST

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun beslutade under tisdagens sammanträde att ge avdelningen för tillväxt- och samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta vidare med det förslag på kallbadhus med servering som projektgruppen bestående av Nicholas Hörlin och Daniel Krook, har tagit fram.

-  Vid en samlad bedömning finner vi att detta är ett genomförbart och realistiskt alternativ, som kommer ge oss det kallbadhus vi länge efterlängtat i Skanörs hamn. Projektgrupperna bakom de två förslag vi tagit ställning har båda uppmanat kommunen att besluta om vilket projekt man vill gå vidare med, säger Lars-Ingvar Ljungman (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

Du kommer i framtiden att kunna läsa mer om arbetet med kallbadhuset på Vellinge.se och i Vellinge Kommuniké. 

För mer information, kontakta Lars-Ingvar Ljungman (M), kommunstyrelsens ordförande

070-991 51 13
lars-ingvar.ljungman@vellinge.se

Illustration: FOJAB arkitekter


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera