Skip to main content

Information angående inomhusmiljön på Månstorps ängar

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 12:52 CEST

Vellinge kommun är medveten om att både boende och personal på Månstorps ängar upplever hälsoproblem som kan vara kopplade till inomhusmiljön. Det rör sig bland annat om irriterade luftvägar och huvudvärk.

Detta har hänt

I mitten av mars fick kommunen indikationer på att både personal och boende upplevde problem kopplade till inomhusmiljön på Månstorps ängar.

I samråd med Vexab (Vellinge Exploaterings AB) beslutades i mars om en utredning, för att visa om de åtgärder som vidtogs på boendet 2012 var tillräckliga.

Resultatet av utredningen, som är gjord av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, presenterades innan sommaren. Mycket kortfattat visar den bland annat att en limmad golvmatta uppvisade en avvikande kemisk lukt, eller limlukt.

Rapporten visade även på att ytterligare luftprover och prover under mattor var nödvändiga. Vexab och Vellinge kommun väntar fortfarande på resultaten av dessa.

Tar problemen på största allvar

I mitten av juli utförde Vellinge kommun även en läkarundersökning bland de boende på Månstorps ängar. Den kunde inte påvisa att det fanns ett samband mellan inomhusmiljön och de hälsoproblem de boende upplevde vara relaterade till inomhusmiljön.   

– Men vi tar ändå uppgifterna på största allvar. Att personal och boende upplever olika hälsoproblem och att det luktar kemikalier innebär att vi absolut måste gå vidare med detta. Vellinge kommun kommer inte nöja sig med annat än ett definitivt klargörande av hur inomhusmiljön är på Månstorps ängar. För mig är det viktigt att personalen har en god arbetsmiljö och att de boende trivs och må bra på Månstorps ängar, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun.

För mer information, kontakta:
Anna Mannfalk (M), omsorgsnämndens ordförande: 070-842 10 40

Anders Larsson, vd för Vexab: 070-557 66 02 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera