Skip to main content

​Lärarsatsningar blir permanenta i Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 10:03 CET

Foto: Leif Johansson

Inrättandet av lärarlönelyftet och förstelärare är statliga satsningar för att premiera särskilt kvalificerade lärare runtom i landet. Nu har kommunstyrelsen beslutat att anta utbildningsnämndens förslag om att göra satsningarna permanenta i Vellinge kommun. 

Att göra förstelärarförordanden och lärarlönelyftet permanent är ett av flera steg i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och att visa att vi prioriterar och satsar på lärarna, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Lärarlönelyftet innebär att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet med detta är att öka attraktiviteten för läraryrket och därigenom kvaliteten och kunskapsresultaten på undervisningen.

Totalt 188 pedagoger i Vellinge kommun omfattas idag av lärarlönelyftet, varav 171 har ett lönetillägg på 2 500 kronor och 17 stycken har ett tillägg på 3 500 kronor per månad.

Förstelärare innebär att skolhuvudmän får statligt bidrag för att inrätta karriärsteg för särskilt skickliga lärare. Förstelärarna ska ha en nyckelroll i att utveckla undervisningens kvalitet. Vellinge kommun har i dagsläget 45 förstelärare som alla har ett lönetillägg på 5 000 kronor per månad.

Från och med den 1 juni kommer de tidigare tidsbegränsade satsningarna på förstelärare och lärarlönelyftet att omvandlas till tillsvidaretjänster.  

För mer information, kontakta:

Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande 0707-12 42 13

Martin Persson, utbildningschef, utbildningschef, 040-42 51 05

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy