Skip to main content

Staket i Fredshög måste åtgärdas

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 20:49 CEST

Ett fårstaket gör det svårt för allmänheten att röra sig längs stranden vid Fredshög. De stättor (stegar) som är placerade där bedömer kommunen vara undermåliga.  Dessutom ligger det rostiga föremål på stranden, som kan skada djur och människor. Därför kräver Vellinge kommun att fastighetsägaren genomför ett antal åtgärder, som gör det lättare och säkrare att passera området.

Enligt lag är även Vellinge kommun skyldiga att anmäla fastighetsägaren för miljöbrott.

- Det är sedan upp till åklagaren att bedöma om ett miljöbrott har begåtts eller inte. Det viktiga för oss är att slå vakt om våra värdefulla stränder. Vi kräver att fastighetsägaren genomför ett antal förbättringar, av hänsyn till framkomligheten och säkerheten för både människor och djur, säger Ola Freij (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun.

Vellinge kommun är mycket restriktiva med att utfärda dispens för att göra olika byggnationer eller tillbyggnader på stränderna, och det är viktigt att alla krav och regler uppfylls när väl kommunen ger dispens.

-  Fastighetsägaren har angett fullt godtagbara skäl till att få dispens för stängslet. Men tyvärr uppfyller staketets konstruktion inte de krav på säkerhet och framkomlighet vi ställer. Kommunen har även fått in flera klagomål från allmänheten sedan staketet byggdes 2010, säger Rickard Sandberg, miljöchef i Vellinge kommun.

Under torsdagens sammanträde beslutade miljö- och byggnadsnämnden att fastighetsägaren måste genomföra förbättringarna senast den 31 oktober. Om de inte genomförts kan dispensen för staketet komma att dras in.