Skip to main content

Stridshinder och stridsvärn överlämnas

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 13:43 CET

Fortifikationsverket genomför en överlämning av stridshinder och stridsvärn i Vellinge kommun. Överlämningen innebär att stridsvärn och stridshinder överlämnas från Fortifikationsverket till den fastighetsägare vars fastighet stridsvärnen och stridshinder finns på.

Fortifikationsverket har erbjudit fastighetsägaren tre alternativ vid överlämnandet. Antingen tas stridsvärnen bort, plomberas eller delplomberas.

Plombering innebär att värnen sätts igen så att det inte finns några öppningar till värnet. Delplombering innebär att man ges möjlighet att exempelvis ha en öppning.

Där Vellinge kommun är fastighetsägare har kommunen valt att sex stridsvärn ska rivas, att fyra ska delplomberas och att 23 ska plomberas.

I tre av de stridvärnen som ska delplomberas kommer kulturföreningen Calluna att hålla visningar.

För mer information, kontakta:

Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt
Maria.KoistinenHellborg@vellinge.se 
040-42 51 70

Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör
hans.folkeson@vellinge.se
070-991 51 30

Emma Svensson, mark- och exploateringsingenjör
emma.svensson@vellinge.se
0709-91 51 37 


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera