Skip to main content

Sundsgymnasiets inspark sparkas ut

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 10:06 CEST

Sedan Sundsgymnasiet invigdes 1998 har en insparkstradition funnits där sistaårseleverna "sparkar in" förstaårseleverna i början av höst­terminen. Det hela har utspelat sig utanför skoltid och successivt urartat mer och mer vad gäller nedskräpning, alkoholkonsumtion och förnedrande tävlingsinslag. Kulmen nåddes 2011, då en elev blev illa skadad. Från och med i år ersätts insparken av en välkomstdag i skolans regi.

Lära känna varandra utan alkohol

- Efter insparken i höstas bestämde vi gemensamt; skola, kommun och polis, att "nu är det nog", berättar Carina Wutzler, ordförande för utbildnings­nämn­den.

Från att ha varit ett arrangemang helt och hållet organiserat av eleverna i årskurs 3, kommer den nya aktiviteten kallad "välkomstdag" att arrangeras av skolan/kommunen.

- Vi förstår värdet i att ha en aktivitet där alla nya elever får en möjlighet att lära känna både sin klass och övriga elever i årskurs ett bättre. Det är ett viktigt och bra sätt för våra elever att snabbt känna sig hemma på skolan. Men det måste kunna genomföras på ett trevligt sätt utan inblandning av alkohol., betonar rektor Gert Åkesson.

- Vi kommer att åka iväg någonstans på skoltid och låta ettorna tävla mot varandra klassvis i ett antal grenar. I vissa grenar kan alla delta, i andra får man välja den eller de man tror är bäst på just det som ska utföras. Vinnar­klassen får förutom äran både en segerpokal och ett individuellt pris. Vad det sistnämnda är håller vi lite hemligt, säger Tor Nilsson, idrottslärare.

Kloka ungdomar

Kommunens säkerhetschef Marie Louise Arendt, och stationschefen på polisen, Kenneth Abrahamsson har tillsammans pratat med eleverna i års­kurs två och förklarat varför man från kommunalt och polisiärt håll inte kan se mellan fingrarna på arrangemang liknande de forna insparkarna framöver.

- Vi har kloka ungdomar, säger Marie Louise Arendt. Jag är säker på att de förstår, även om en del tycker det är tråkigt att det, just i år när de ska vara arrangörer, inte kan bli som vanligt. Dessutom tror jag nog att många av de blivande ettorna tycker det är skönt att slippa pressen av att vara med på något som man kanske egentligen inte vill.

För mer information, kontakta:

  • Carina Wutzler, ordförande i utbildningsnämnden, 0709-91 52 02
  • Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, 0705-25 57 31
  • Gert Åkesson, rektor för Sundsgymnasiet, 0709-91 56 01
  • Marie Louise Arendt, Vellinge kommun, säkerhetschef 0709-91 51 40
  • Kenneth Abrahamsson, stationschef polisen, 0705-16 95 37