Skip to main content

Utbildningsnämnden klubbade ny IKT-plan

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 08:48 CEST

På måndagen fastställde utbildningsnämnden en ny IKT -(information och kommunikationsteknik) plan. Planen är ett led i det utvecklingsarbete som pågår i Vellinge kommuns skolor.

Syftet med planen är att alla elever i Vellinge kommuns skolor ska garanteras förutsättningar för att förvärva en digital kompetens. Digital kompetens innebär bland annat förmågan till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden. Genom att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet kan dessutom nya arbetssätt skapa en innovativ och kreativ arbetsmiljö.

 - Barn är idag födda in i det digitala samhället och det är därför självklart att IKT är en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Digitala verktyg behövs inte bara för att ge eleverna digital kompetens utan de behövs också för att skapa nya arbetssätt, berika undervisningen och göra den mer intressant. Målet är ju att förbättra kunskapsresultaten - att öka måluppfyllelsen, att rusta barnen för framtiden, säger Carina Wutzler (M) ordförande i utbildningsnämnden.