Skip to main content

Välkommen på pressträff den 8 september: Ett vårdcentrum för äldre – allt under samma tak i Höllviken!

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 09:14 CEST

Vellinge kommun ska bygga ett nytt centrum för äldre personer där kommunen samlar vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, demenssjuksköterska, anhörigstöd, dagverksamhet, avlösningsmöjlighet och växelvård tillsammans med Näsets läkargrupps vårdcentral. Genom att samla alla dessa funktioner och resurser under ett tak skapas igenkännande och mervärde för den äldre och dess anhöriga. 

Centret kommer att underlättar för den äldre som kommer att få hjälp utifrån sina behov, utan att behöva åka runt till olika vård- och omsorgsgivare. Patientansvarig läkare finns i huset och kan arbeta nära övriga funktioner med den äldre i fokus.  

I huset kommer det också att anordnas utbildningar och föreläsningar i ändamålsenliga lokaler.

Vellinge kommun och Näsets Läkargrupp har sedan många år ett nära samarbete i syfte att erbjuda kommuninvånarna ett bra preventivt hälsoarbete, och en god vård och omsorg. Det finns ett utvecklat samarbete med gemensamma vårdplaneringar, läkemedelsgenomgångar och gemensam information till både patienter och anhöriga. För den äldre kan det vara många inblandade när hälsan sviktar. Det kan bli kontakter med både personal på sjukhus, vårdcentral och inom kommunens äldreomsorg samtidigt.

–  Vår erfarenhet är att ett väl fungerande samarbete ger den äldre en ökad trygghet och en förhöjd upplevd livskvalitet, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun.  

Välkommen på pressträff måndagen den 8 september kl. 11.00 på Sankt Knuts vårdboende. 


Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera