Skip to main content

Vellinge kommun kommenterar Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:35 CEST

Vellinge kommun välkomnar Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning men delar inte de slutsatser och förslag som Länsstyrelsen presenterar i den. Så kan Vellinge kommuns yttrande mycket kort sammanfattas.  

Kommunen anser att Länsstyrelsen har undvikit den väsentliga frågeställningen för Falsterbonäsets invånare: Vilka åtgärder är lämpliga där reträtt inte är ett alternativ och stora värden ska skyddas?

Falsterbonäset ska skyddas

– Det framgår tydligt att Länsstyrelsen alltid anser att reträtt är rimligt ett alternativ vid havsvattennivåhöjningar. För oss är detta givetvis inte acceptabelt. Vi anser att bebyggelse, kulturvärden och rekreationsmiljöer längs Falsterbonäset i allra högsta grad är värd att skydda och att vi dessutom presenterar högst realistiska och ekonomiskt hållbara förslag på hur detta låter sig göras. Dessa förslag beaktar även ekologisk hållbarhet och de stora naturvärden som finns på Falsterbonäset, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

– Bebyggelsen och liknande både kan och ska skyddas mot de högre havsnivåer som enligt IPCC uppkommer fram till år 2 100 genom klimatförändringar.  Vi har tidigare presenterat väl utvecklade förslag på olika skyddsvallar, dag- och grundvattenhantering med mera, och vi kommer fortsätta att göra allt vi kan för att dessa också ska byggas, säger Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun.

"Utopisk och har inte konsekvensbedömts"

Han anser att Länsstyrelsens hållning är utopisk och att den inte har konsekvensbedömts.

– Om länsstyrelsen anser att all bebyggelsen ska avvecklas eller retirera är det självklart statens ansvar att utöver beslut härom genomföra och finansiera inlösen av enskilda byggrätter, rivning, återställande samt iordningsställande av all infrastruktur för ersättningsbebyggelse.

För mer information kontakta; Hans Folkeson: 070 991 51 30


Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera