Skip to main content

Vellinge kommun kvalitetssäkrar utredning kring skolsituationen i Skanör-Falsterbo

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 20:26 CET

I december 2012 gav utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda en framtida skolorganisation i Skanör och Falsterbo. För att skapa tilltro till och förtroende för processen och utredningen har kommunen bestämt att anlita extern konsulthjälp för att kvalitetssäkra utredningen.

Bakgrunden är vikande elevunderlag, överskott av skolplatser samtidigt som en fristående grundskola har lokalbehov. Målet är att skapa en skolorganisation i Skanör och Falsterbo som håller över tid.

Under februari månad har kommunen bjudit in föräldrar till möten där befolkningsutveckling och lokalsituationen presenterats. Det har även funnits möjlighet att ställa frågor och att framföra synpunkter.

- Vi har lyssnat på och tagit till oss vad som sagts. Det är tydligt att en del föräldrar inte har full tilltro till processen och till den utredning som påbörjats. Därför har kommunen bestämt att anlita extern hjälp i form av konsulter Från Ernst & Young för uppdraget. För mig är det otroligt viktigt att både föräldrar och personal känner förtroende för den utredning som görs. Utbildningsnämnden har tryckt på att berörda parter ska involveras i utredningen och därför kommer djupintervjuer att göras med föräldrar och personal, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden i Vellinge kommun. 

- Dessutom är det viktigt att det beslutsunderlag som tas fram för politiken är ordentligt genomarbetat. Både kvalitativa och ekonomiska aspekter måste finnas med. Tidplanen måste därför revideras och enligt den tidplan som är lagd kommer ärendet att behandlas på utbildningsnämndens möte den 3 juni, fortsätter hon. 

För mer information, kontakta Carina Wutzler:
carina.wutzler@vellinge.se 
070-991 52 02 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera