Skip to main content

Vellinge kommun möjliggör grundskolestudier utomlands

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 20:03 CEST

Utbildningsnämnden beslutade under måndagens sammanträde att kommunen ska bevilja bidrag för utlandsstudier i grundskolan.

Sedan 2010 har elever i gymnasieåldern i Vellinge rätt att få bidrag till utlandsstudier, under förutsättning att utbildningen uppfyller vissa kriterier.

Nu tar kommunen steget fullt ut och låter även elever i grundskolan få möjlighet att ansöka om bidrag för utlandsstudier. Om vissa kriterier är uppfyllda har du rätt till bidrag för studier motsvarande högst det belopp som motsvarar aktuell skolpeng för friskola i Vellinge kommun.

- Vi lever i en globaliserad värld och det känns bra att vi med detta beslut möjliggör studier utomlands.  Jag vet att många efterfrågat denna möjlighet. Det är däremot viktigt att vi kvalitetssäkrar utbildningen och därför har vi satt upp tydliga regler för vilka förutsättningar som gäller. Jag ser bara vinnare i och med detta beslut,säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden i Vellinge kommun.


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera