Skip to main content

Vellinge kommun överklagar hovrättsdom till Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 14:00 CEST

Vellinge kommun överklagar den så kallade särskoledomen från hovrätten. Denna fastslog i juni i år att kommunen gjorde fel som, i samråd med föräldrarna, placerade två pojkar i särskola 2001. Vellinge överklagar domen till Högsta domstolen.

Hovrättens dom säger Vellinge kommun är skyldiga att betala skadestånd till tvillingarna. Även detta överklagar kommunen.

-  Detta handlar om huruvida Vellinge kommun handlade fel, utifrån den kunskap och information vi hade 2001. Vi har alltid handlat helt med barnens bästa för ögonen. Beslutet grundades på det underlag som skolan vid den tiden ansåg tillräckligt och på en flerårig kännedom om brödernas skolsituation. Det är även viktigt att driva detta vidare, då det saknas prejudikat för denna typen ärenden, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden i Vellinge kommun.

Läs hela överklagandet nedan.