Skip to main content

​Vellinge kommun storsatsar på Herrestorpskolan

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 12:52 CET

Under förra veckans sammanträde beslutade KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, om ett tilldelningsbeslut för att bygga ut och bygga om Herrestorpskolan för totalt cirka 160 miljoner.

Utbyggnaden kommer bland annat att innebära att skolan har kapacitet för 550 elever inför läsåret 2017/18. Detta att jämföra med dagens 270 elever.

Utbyggnaden tar ett helhetsgrepp i etapper och kommer till exempel att omfatta ett ”torg” med bland annat ett mediatek, ett elevcafé och ett galleri för elevernas konstnärliga projekt.

Restaurang med musik

Dessutom kommer kökets kapacitet att utökas för att klara av att tillaga dubbelt så många portioner. För att öka restaurangens användbarhet och trivsel kommer den att utrustas med filmduk, musikanläggning och konferensutrustning.

Utemiljön kommer att vara ett annat prioriterat område i satsningen. För att erbjuda en utmanande och inbjudande utemiljö för barn i alla åldrar kommer utemiljön anpassas med varierade lekmiljöer och redskap för olika åldersgrupper samt präglas av både genusperspektiv och elevdelaktighet.

Pedagogik utomhus

Utmiljön kommer dessutom att kompletteras med möjligheter för utepedagogik. Detta exempelvis genom uteklassrum, samlingsplatser, växthus, planteringar, utomhuskök och grillplats.

Utbyggnaden innebär också flera specialsalar för till exempel naturvetenskapliga ämnen och bild, samt en ny idrottshall.

- Detta är en mycket stor och viktig satsning på kommunens barn och ungdomar. Det finns ett behov av fler skolplatser i Vellinge tätort och genom om- och tillbyggnaden skapas ännu bättre studiemiljö för eleverna och en ännu bättre arbetsmiljö för både elever och personal. När Vellinge tätort växer är det viktigt att vi som kommun hänger med i den kommunala servicen. En bra skola är en viktig faktor när man väljer bostadsort, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.  

Bilden: utelek på Herrestorpskolan. Foto: Laila Hedlund

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera