Skip to main content

Dalkia i Avesta vann priset som en av dem mest uppskattade leverantörerna 2011

Nyhet   •   Nov 25, 2011 08:00 CET

Priset är ett uttryck för de gemensamma insatser som syftar till innovativa lösningar som är fördelaktiga för både leverantörer och SSAB - och därmed deras kunder. Med denna utmärkelse hedrar SSAB leverantörers arbete med att optimera processer i den delade leveranskedjan. Målen för SSAB EMEA Most Valued Supplier Award är bland annat att öka medvetenheten om den viktiga roll som leverantörer har i deras framgång.

- Att få detta fina pris i år, när vi har flyttat maskinverkstaden är fantastiskt. Vi har jobbat under två års tid med SSAB och andra kunder i förebyggande syfte i och med flytten. Detta visar mig och personalen att det arbete och engagemang vi har lagt ned har gett bra resultat. Stort tack till personalen och andra berörda personer som har hjälpt till under detta år, utan er hade det aldrig gått, säger Patrik Roswall, platschef Dalkia Service Avesta.